Tulosta
  30.8.2016
*

Uudistettu hitsauksen laadunhallinnan käsikirja julkaistu elokuussa

SFS-käsikirja 66-1:2016 Hitsaus. Osa 1: Hitsauksen laadunhallinta on uusittu. Se on osa hitsausta käsittelevää käsikirjasarjaa 66, jonka muut uudistetut osat julkaistiin viime maaliskuussa.

Käsikirja sisältää tärkeimmät hitsauksen laadunhallintaa koskevat SFS-standardit, jotka ovat voimassa elokuussa 2016. Standardit koskevat vain terästen hitsausta.

Muutokset edelliseen painokseen verrattuna: kumotut standardit on päivitetty ja käsikirjasta on karsittu pois aiheeseen vähemmän liittyvät standardit SFS-EN ISO 15614-7, SFS-EN ISO 15614-8 sekä SFS-EN ISO 17662. Standardeista SFS-EN ISO 15614-8 ja 17662 on saatavilla erikseen tänä vuonna julkaistut suomenkieliset käännökset. SFS-EN ISO 15614-7 on parhaillaan päivitettävänä.

Käsikirjasta 66-1 on saatavilla paperiversion lisäksi myös DRM-suojattu pdf-käsikirja.

Muut hitsausta koskevat SFS-käsikirjat ovat:
SFS-käsikirja 54 Hitsaussanasto
SFS-käsikirja 116 Hitsien tarkastus, osat 1 ja 2

Kaikki hitsausta käsittelevät käsikirjat ja standardit löytyvät SFS-verkkokaupasta http://sales.sfs.fi

Lisätietoja
Ville Saloranta


*

EPBD –Rakennusten energiatehokkuus - standardit kohti loppuäänestystä

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EPBD muuttuu energiatehokkaaksi rakentamiseksi yhteisten eurooppalaisten standardien kautta. Vuoden 2015 aikana lausunnolla oli noin 50 rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin (EPBD) liittyvää standardia. Lisäksi EPBD-projekti laajenee ISOn kanssa tehtävään yhteystyöhön (ISO TC 205, ISO TC  163). Tavoitteena on siirtää kaikki EPBD- standardit maailmanlaajuisiksi standardeiksi ja numeroida ne uudestaan 52XXX-sarjaan.

Kokonaisuudessaan EPBD pakettiin kuuluu n. 50 standardia jakaantuen aiheisiin:
- Yleinen (TC 371),
- Ilmastointi (TC 156),
- Lämmitys (TC 228),
- Rakennusautomaatio (TC 247),
- Eristeet (TC 89) ja
- Valaistus (TC 169).

Kun kaikki EPBD-standardit ovat käyneet lausuntokierroksen, ne on tulevat marraskuussa samalla kertaa äänestykseen, jotta saadaan muodostettua kokonaisuuksia.

Standardien julkaisu on vuoden 2017 aikana ja METSTA järjestää EPBD-seminaarin alkuvuodesta 2017.

Lisätietoja
Kimmo Konkarikoski
*

Lämpö talteen jätevedestä

CEN/TC 228 “Heating systems and water based cooling systems in buildings” ehdottaa uutta työkohdetta – järjestelmät lämmöntalteenotolle jätevedestä. Asiaa voi kommentoida syyskuun aikana.

Suomessa työtä seuraa standardisointikomitea K228 ’Rakennusten lämmitysjärjestelmät’

Lisätietoja
Kimmo Konkarikoski
*

Käytettävyyden ja vuorovaikutuksen suunnittelu - periaatteita ja käytännön ohjeita

ISO 9241 on laaja, moniosainen standardisarja, joka sisältää laajasti periaatteita ja ohjeita vuorovaikutussuunnittelun eri osa-alueisiin. Standardin eri osat sisältävät hyödyllistä perustietoa, josta jokaisen käyttöliittymäsuunnittelijan ja käytettävyysasiantuntijan olisi hyvä olla selvillä.

Standardisarjan ISO 9241 yleisnimi on ’Ihmisen ja järjestelmän välisen vuorovaikutuksen ergonomia’.  
Standardin osat ryhmitellään ”sata-sarjoiksi” seuraavasti:

•    Yleisiä osia – mm. yleinen käytettävyys (9241-11 – guidance on usability)
•    100-sarja: Ohjelmistoergonomia
•    200-sarja: Ihmisen ja järjestelmän välisen vuorovaikutuksen suunnittelu
•    300-sarja: Näytöt ja näyttöihin liittyvät laitteistot
•    400-sarja: Fyysiset syöttölaitteet – ergonomiset periaatteet
•    500-sarja: Työpaikan ergonomia
•    600-sarja: Ympäristön ergonomia
•    700-sarja: Sovellusalueet  - Ohjaushuoneet
•    900-sarja: Kosketukseen ja liikkeeseen perustuva vuorovaikutus


SFS – verkkokauppa –
myynnissä olevat 9241 – sarjan standardit

CEN TC 122 ‘Ergonomics’ alaiset standarditLisätietoja
Kimmo Konkarikoski

*

Heinä-elokuussa julkaistuja standardien käännöksiä

 • Venäjänkielinen käännös standardista Tulitöiden paloturvallisuus SFS 5900:2016
 • Vironkielinen käännös standardista Tulitöiden paloturvallisuus SFS 5900:2016
 • SFS-ISO/ASTM 52900:2016 Materiaalia lisäävä valmistus. Yleiset periaatteet. Terminologia
 • SFS-EN ISO 17632:2015 Hitsausaineet. Täytelangat seostamattomien terästen ja hienoraeterästen täytelankahitsaukseen suojakaasun kanssa ja ilman suojakaasua. Luokittelu
 • SFS-EN ISO 636:2015 Hitsausaineet. Hitsaussauvat, hitsauslangat ja hitsiaineet seostamattomien terästen ja hienoraeterästen TIG-hitsaukseen. Luokittelu
 • SFS-EN ISO 9015-2:2016 Hitsien rikkova aineenkoetus metalleille. Kovuuskokeet. Osa 2: Hitsausliitosten mikrokovuuskoe
 • SFS-EN ISO 9018:2015 Hitsien rikkova aineenkoetus metalleille. Risti- ja päällekkäisliitosten vetokoe
 • SFS-EN 754-7:2016 Alumiini jaalumiiniseokset. Vedetyt tangot ja putket. Osa 7: Saumattomien putkien mitta- ja muototoleranssit
 • SFS-EN 754-8:2016 Alumiini ja alumiiniseokset. Vedetyt tangot ja putket. Osa 8: Siltatyökalulla valmistettujen putkien mitta- ja muototoleranssit
 • SFS-EN 755-1:2016 Alumiini ja alumiiniseokset. Pursotetut tangot, putket ja profiilit. Osa 1: Yleiset tekniset toimitusehdot
 • SFS-EN 755-7:2016 Alumiini ja alumiiniseokset. Pursotetut tangot, putket ja profiilit. Osa 7: Saumattomien putkien mitta- ja muototoleranssit
 • SFS-EN 755-8:2016 Alumiini ja alumiiniseokset. Pursotetut tangot, putket ja profiilit. Osa 8: Siltatyökalulla valmistettujen putkien mitta- ja muototoleranssit
 • SFS-EN 755-9:2016 Alumiini ja alumiiniseokset. Pursotetut tangot, putket ja profiilit. Osa 9: Profiilien mittaja muototoleranssit
 • SFS-EN 280 + A1:2015 Siirrettävät henkilönostimet. Suunnittelulaskelmat. Vakavuus. Rakenne. Turvallisuus. Tarkastukset ja testit
 • SFS-EN ISO 80079-36:2016 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 36: Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet. Perusmenetelmät ja vaatimukset (julkaisu 30.8.2016)
 • SFS-EN ISO 4064-5:2014 Vesimittarit kylmälle juomakelpoiselle vedelle sekä kuumalle vedelle. Asennusvaatimukset
 • SFS-EN 124-5:2015 Hulevesi- ja viemärikaivojen kansistot ajoneuvo- ja jalankulkualueille. Osa 5: Komposiittimateriaalista tehdyt hulevesi- ja viemärikaivojen kansistot (julkaisu 30.8.2016)

Hyviä syyspäiviä!
Toivottavat METSTAlaiset

*

Ajankohtaiset lausuntopyynnöt