Tulosta
  16.12.2015
*

Standardien verkkokauppa ja online-palvelu uudistuneet

SFS:n uudistunut verkkokauppa ja online-palvelu otettiin käyttöön 25.11.2015. Uudistuksen tavoitteena on tarjota asiakkaille entistä käyttäjäystävällisemmät verkkopalvelut. Uudessa verkkokaupassa julkaisujen tietoja mm. esitellään aiempaa kattavammin. Näin käyttäjän on helpompi löytää etsimänsä julkaisu. Myös hakutoimintoja on kehitetty niin, että haun voi kohdentaa esimerkiksi julkaisujen sisältöön.
Verkkokaupassa on helppo hakea julkaisujen tietoja sekä tilata standardeja, SFS-käsikirjoja ja muita julkaisuja. Useimmat standardit ovat myös ladattavissa omalle koneelle. Uudet julkaisut ovat myös aiempaa nopeammin käyttäjien saatavilla, koska palvelua päivitetään kerran viikossa.
Standardijulkaisua hankkiessaan käyttäjä voi myös tilata seurantapalvelun. Tällöin SFS ilmoittaa, kun standardiin on tullut korjaus, muutos tai siitä on julkaistu uusi versio. Näin yksittäistenkin standardien käyttäjät pysyvät entistä helpommin selvillä standardien tilanteesta.

SFS Kaupan löydät osoitteesta sales.sfs.fi

Online-palvelun hyväksi todetut toiminnallisuudet säilyvät ennallaan: Standardit ovat käytettävissä Internetissä ja aina ajan tasalla, sillä SFS ylläpitää asiakkaan standardikokoelman.

Asiakaskohtainen standardikokoelma määritellään asiakkaan omien tarpeiden perusteella. Kokoelman muodostamiseen tuli uudistuksen myötä joustavuutta, kun mukaan voi valita julkaisuja aiheen mukaisesti ICS-ryhmittäin, teknisten komiteoiden perusteella sekä yksittäin.

Jos kiinnostuit online-palvelusta, ota yhteyttä SFS-asiakaspalveluun: sales@sfs.fi tai puh. 09 1499 3353.
*

Hissit 2016 -seminaari 10.2.2016

Varaa keskiviikko 10.2.2016 hissialan ajankohtaisasioiden kuulemiseen SUHY:n ja METSTA:n Hissit 2016 seminaarissa:
  • Uusi hissiturvallisuuslaki tulee voimaan huhtikuussa 2016 ja se tuo mukanaan muutoksia alaa koskeviin vaa-timuksiin. Tällä uudella hissienturvallisuutta säätelevällä lailla implementoidaan keväällä 2014 annettu his-sidirektiivi 2014/33/EU kansalliseen lainsäädäntöömme. Laki korvaa ja muuttaa osin kansalliset sähköturval-lisuuslaissa olleet hissien käyttöön, urakointiin ja tarkastuksiin liittyvät vaatimukset.
  • Hissialalla työskenteleviä koskevaa muuta lainsäädäntöä on myös uusittu. Näitä ovat hankintalaki ja tilaaja-vastuulaki, jossa on velvoitteita ja vaatimuksia hissialalla toimiville yrityksille.
  • Hissin vaikutus kiinteistön arvoon, mitä vaikutuksia hissin puuttumisella tai olemassa olevan hissin kunnolla on huoneistojen myyntihintaan ja -aikaan.
  • Miten valtion taloustilanne vaikuttaa hissialaan, miten leikkaukset koskevat hissialaa. Paljonko hissiavustuk-siin on varattu rahoitusta 2016 ja miten se näkyy hissikohtaisissa avustuksissa?
  • Hissiasentajia eläköityy ja alalle tarvitaan uusia asentajia. Koulutustarjontaan on tulossa uusia toimijoita, tuoko AEL uusia tuulia koulutuksen alueelle?
  • Harmonisoituja EN-standardeja ja kansallisia standardeja julkaistaan uusia ja aikaisempia päivitetään.

Tarkemman ohjelman löydät tästä linkistä

Ilmoittautuminen on käynnissä osoitteessa https://www.lyyti.in/Hissit_2016_seminaari_9673

Lisätietoja
Lauri Elers

*

ISO GPS-toleranssit koneenrakennuksessa - koulutuspäivä 16.2.2016

Koulutuspäivä on tarkoitettu kaikille, jotka työssään laativat tai tulkitsevat teknisiä piirustuksia ja toleransseja: suunnittelu ja tuotekehitys, hankinta, myynti, valmistus, laadunvalvonta ja alihankkijat.

Koulutuspäivässä tehdään katsaus geometrisen tuotemäärittelyn eli ns. ISO GPS-järjestelmän standardeihin kattaen perussäännöt, pituusmittojen toleranssit ja geometriset toleranssit. Koulutuksessa käydään läpi perusteita ja suomalaisen teollisuuden näkökulmasta olennaisia uutuuksia.

Koulutuspäivän sisältö on pääosin sama kuin kahdessa edellisessä METSTAn järjestämässä GPS-koulutuksessa. Koulutus on saanut runsaasti positiivista palautetta ja haluamme uusia sen kysynnän vuoksi.

Koulutuspäivä järjestetään 16.2.2016 Tampereen teknillisellä yliopistolla.

Lataa tästä koulutuspäivän ohjelma

Ilmoittaudu tapahtumaan tästä linkistä

Lisätietoja
Jukka-Pekka Rapinoja
*

Eurocode 3 Teräsrakenteiden suunnittelu – kirjasarja nyt saatavana

Kirjat sisältävät sovellutusohjeita, taustatietoa, kommentteja, tulkintoja, selvennyksiä, kansallisia liitteitä ja niiden taustoja, oppi- ja opetusaineistoja sekä esimerkkejä.

Sarja sisältää neljä kirjaa:
Eurocode 3 Teräsrakenteiden suunnittelu EN1993-1-1 Yleiset ja rakentamista koskevat ohjeet
Eurocode 3 Teräsrakenteiden suunnittelu EN1993-1-5 Levyrakenteet
Eurocode 3 Teräsrakenteiden suunnittelu EN1993-1-8 Liitokset
Eurocode 3 Teräsrakenteiden suunnittelu EN1993-1-2 Rakenteellinen palomitoitus ja EN1993-1-9 Väsyminen
 
Kirjasarjan hinta 400 € (alv 0%). Yksittäisten kirjojen hinnat 105-120 € (alv 0%). Teräsrakenneyhdistyksen yritysjäsenet voivat hankkia kirjat alennettuun hintaan.
 
Lisätiedot, tarkat hinnat ja tilaukset: www.tryry.fi/eurocode3 .*

Talousjätevesi - harmaavesi - mustavesi? Mitä ne ovat? Viemäröintitekniikan sanastostandardi

Mustaa ei tule sadevesikourusta eikä harmaata hanasta? Tarkoittavatko kesämökilleen talousjäteveden pienpuhdistamon ostavat kuluttajat henkilömäärällä samaa asiaa, kuin rautakaupan myyjä virtaamalla? Ja mikä tämä pienpuhdistamo olikaan?

Vuoden 2014 alusta valmistui eurooppalainen standardi SFS-EN 16323 "Viemäröintitekniikan sanasto", joka on käännetty suomeksi. Se sisältää viemäröintitekniikan ja jätevedenkäsittelyn sanaston määritelmineen suomen lisäksi kolmella kielellä: englanti, saksa ja ranska.

Hajajätevesiasetus
Vesistöjen suojelemiseksi säädetty asetus 209/2011 talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (ns. hajajätevesiasetus) koskee kotitalouksien lisäksi muun muassa kodin yhteydessä tapahtuvaa yritystoimintaa sekä kesämökkejä. Asetuksessa säädetään vähimmäisvaatimukset talousjätevesien käsittelylle ja ja kielletään kaiken puhdistamattoman talousjäteveden päästäminen luontoon.

Instituutioiden, julkishallinnon sekä asiantuntijoiden olisi hyvä käyttää alusta asti samaa sanastoa asiakirjoissa, julkaisuissa ja viestinnässä. Näin vältyttäisiin väärinymmärryksiltä ja viestintä kuluttajillekin olisi yhtenäistä.Kuva 1 Sadevedestä johdettuja termejä vedelle (SFS-EN 16323).


Tutustu myös jäteveden käsittelyjärjestelmiä koskeviin tuotestandardeihin:

SFS-EN 12566 "Pienet jäteveden käsittelyjärjestelmät, asukasvastineluku enintään 50"
Osa 1: Tehdasvalmisteiset saostussäiliöt
Osa 3: Tehdasvalmisteiset ja/tai paikalla kootut talousjäteveden pienpuhdistamot
Osa 4: Esivalmistetuista osista paikalla kootut saostussäiliöt
Osa 6: Saostussäiliössä esikäsitellylle jätevedelle tarkoitetut tehdasvalmisteiset pienpuhdistamot
Osa 7: Tehdasvalmisteiset jatkokäsittelylaitteet

CEN/TR 12566 "Pienet jäteveden käsittelyjärjestelmät, asukasvastineluku enintään 50"
Osa 2: Maahanimeyttämöt
Osa 5: Esikäsitellyn lähtevän jäteveden suodatusjärjestelmät (Maasuodattamot ja juurakkopuhdistamot)

Lisätietoja
Tuire Tommila

*

Patterit - Radiaattorit ja konvektorit – uudistettu hEN- standardi

CEN TC 130 valmistelema standardi EN 442-1:2014 Radiators and convectors — Part 1: Technical specifications and requirements on vahvistettu komission toimesta OJEU:ssa 13.11.2015.

Standardissa määritellään rakennusten lämmitysjärjestelmiin asennettavien radiaattorien ja konvektorien tekniset eritelmät ja vaatimukset, mukaan lukien suorituskyvyn arviointi ja sen pysyvyyden varmentaminen. Standardi koskee lämpöpattereita ja konvektoreita, jotka asennetaan rakennukseen pysyvästi ja joihin syötetään ulkoisesta energialähteestä alle 120 °C lämpöistä vettä tai höyryä. Standardissa määritellään myös muut yleiset tiedot, jotka valmistajan on toimitettava tuotteen mukana tuotteiden oikean käytön varmistamiseksi.

K228 Rakennusten lämmitysjärjestelmät- standardisointikomitean suomalaiset asiantuntijat ovat olleet aktiivisesti mukana standardin kirjoittamisessa.
SFS-EN 442-1 on julkaistu myös suomeksi.

SFS-EN 442-1 Radiaattorit ja konvektorit. Osa 1: Tekninen erittely ja vaatimukset
SFS-EN 442-2:en Radiators and convectors. Part 2: Test methods and rating

hen-helpdesk - http://henhd.multiedition.fi/www/fi/

Lisätietoja
K228 Rakennusten lämmitysjärjestelmät – standardisointikomitea
Kimmo Konkarikoski
*

EPBD –Rakennusten energiatehokkuus – rakennusautomaation standardit lausunnolla

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EPBD muuttuu energiatehokkaaksi rakentamiseksi yhteisten eurooppalaisten standardien kautta. Syksyn 2014 ja vuoden 2015 aikana lausunnolla on ollut noin 50 rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin (EPBD) liittyvää standardia. Lisäksi EPBD-projekti laajenee ISOn kanssa tehtävään yhteystyöhön (ISO TC 205, ISO TC  163). Tavoitteena on siirtää kaikki EPBD- standardit maailmanlaajuisiksi standardeiksi ja numeroida ne uudestaan 52XXX-sarjaan.

Kokonaisuudessaan EPBD pakettiin kuuluu n. 50 standardia (Yleinen (TC 371), ilmastointi (TC 156), lämmitys (TC 228), rakennusautomaatio (TC 247), eristeet (TC 89) ja valaistus (TC 169).

Kun kaikki EPBD-standardit ovat käyneet lausuntokierroksen, ne on tarkoitus tuoda samalla kertaa äänestykseen, jotta saadaan muodostettua kokonaisuuksia.

EPBD –standardien tilanne 12/2015:
89 (energiatehokkuus)– Standardit tulossa loppuäänestykseen  2016
156 (ilmastointi) –Kaikki standardit olleet lausunnolla, loppuäänestykseen 2016
169 (valaistus)  – Standardit tulossa loppuäänestykseen 2016
228 (lämmitys) – kaikki standardit olleet lausunnolla, loppuäänestykseen 2016
247  (automaatio) – lausuntovaihe käynnissä

Lisätietoja
Kimmo Konkarikoski

*

Komissio lupaa tuotteista ja palveluista saavutettavampia

Euroopan komissio teki joulukuun alussa aloitteen, jossa vahvistetaan yhteiset esteettömyyden vaatimukset koskien keskeisiä tuotteita ja palveluja, jotka auttavat vammaisia EU: n tasolla osallistumaan täysipainoisesti yhteiskuntaan.

Uusi direktiivi ehdotus  -
DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the
Member States as regards the accessibility requirements for products and services

Direktiivissä mainitaan CE-merkintä, jolla voidaan osoittaa tuotteen vaatimustenmukaisuus tämän uuden direktiivin esteettömyyssääntöjen mukaisesti. Standardit ovat hyvä työkalu tähän työhön.

CEN/CENELEC/JWG 5 ’Design for All’ – työryhmä valmistelee standardia – työotsikolla: ’Accessibility following a Design for All approach in products, goods and services — Extending the Range of Users’

Lisätietoja
Kimmo Konkarikoski
*

Kuukauden standardi - turvallisuutta joulunajan tulitöihin

Joulun aikaan moni meistä tekee kodin tulitöitä, eli sytyttää kynttilöitä, sulattelee uudenvuoden tinoja ja sytyttää ilotulitteita. Tästä syystä erinomainen lahjaidea pukin konttiin on standardi SFS 5900, tulitöiden paloturvallisuus! Standardin soveltamisala rajautuu koskemaan tulitöistä aiheutuvien henkilö- ja omaisuusvahinkojen torjumista tilapäisillä tulityöpaikoilla. Voitaisiinko joulunaika katsoa "tilapäiseksi" ajaksi?

Standardissa annetaan ohjeita henkilöille, joiden tehtävänä on johtaa, valvoa ja tehdä tulitöitä. Lapset eivät voi johtaa tulitöiden tekemistä, vaan tämä tehtävä lankeaa Isälle ja äidille!

Standardissa SFS 5900 kuvataan asiaan kuuluvia termejä, esimerkiksi:
•                          pelastussuunnitelma: asiakirja, joka isän ja äidin on laadittava ja jonka avulla perhe voi
                           hätätilanteessa paeta liekkejä
•                          tulityöluvan myöntäjä: tämä henkilö on toivottavasti joku muu kuin joulupukki
•                          tulityökortti: ei ole sama kuin joulukortti.

Sen, joka aikoo sulattaa tinat kaasuleikkauslaitteilla tai vastaavilla laitteilla, on syytä tutustua standardin kohtaan 5, työvälineiden käyttö ja säilytys. Polttimien on täytettävä standardin SFS-EN ISO 5172 mukaiset vaatimukset!

PS. Tulityöstandardi SFS 5900 uusi painos julkaistaan tammikuussa 2016. Katso sieltä oikeat vaatimukset!


Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!
Toivottavat METSTAlaiset
*

Ajankohtaiset lausuntopyynnöt