Tulosta
  29.10.2015
*

Hitsien tarkastusta käsittelevistä SFS-käsikirjoista uudet painokset

Hitsien rikkomatonta aineenkoetusta käsittelevästä SFS-käsikirjasta 116-1 on julkaistu lokakuussa viides painos ja se sisältää seuraavat standardit:Käsikirjan uusinnassa on jouduttu päivitettyjen standardien sivumäärän lisääntymisestä johtuen jättämään pois teräksen ja alumiinin hitsiluokkastandardit SFS-EN ISO 5817:2014 ja SFS-EN ISO 10042:2006. Nämä hitsiluokkastandardit löytyvät kuitenkin esimerkiksi SFS-käsikirjoista 66-1 (hitsauksen laadunhallinta), 66-2 (hitsauksen perusstandardit ja hitsausliitoksen suunnittelu) ja 116-2 (hitsien rikkova aineenkoetus). 
              
SFS-Käsikirja 116-1 Hitsien tarkastus. Osa 1: Rikkomaton aineenkoetus. 5. painos. Lokakuu 2015. A4-koko. 656 sivua

Muistathan myös hitsien rikkovaa aineenkoetusta koskevat standardit, jotka on koottu marraskuussa 2014 päivitettyyn SFS-käsikirjaan 116-2. Edellinen käsikirjan 116-2 painos oli vuodelta 2011. Käsikirjan sisältö on seuraava:SFS-Käsikirja 116-2 Hitsien tarkastus. Osa 2: Rikkova aineenkoetus. 4. painos. Marraskuu 2014. A4-koko. 330 sivua.

Standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto, SFS http://sales.sfs.fi/sfs/

Lisätiedot
Mika Vartiainen
*

Ruotsista kehittyvän robotiikan ykkösmaa

Robottien tulo ihmisten avuksi ja osaksi yhteiskuntaa on väistämätön tosiasia. Kehittyneitä teollisuusrobotteja tarvitaan, jotta teollista valmistusta olisi mahdollista palauttaa halvan työvoiman maista kotimarkkinoille. Toisaalta erilaisten teollisuusrobottien rinnalle ovat kovaa vauhtia tulossa hoiva-, palvelu- ja huoltotehtäviin suunnitellut robotit, jotka toimivat ihmisten kanssa ja apuna. Tällöin niiden liikkuvuus, turvallisuustekijät, mitoitus ja huollon helppous nousevat ensisijaisiksi ominaisuuksiksi, jotka on tärkeää saada standardisoiduiksi.

Robotiikkaan liittyviä standardeja on laadittu jo 1990-luvun puolivälistä lähtien. Aiemmissa standardeissa on kuitenkin paneuduttu lähinnä teollisuusrobottien liikeratojen koordinointiin, mekaanisten osien kiinnittymiseen ja vaihtokelpoisuuteen sekä tuotannollisiin turvallisuusvaatimuksiin.
 
Nyt kansainvälinen standardisointijärjestö ISO on päättänyt eriyttää robotiikkaan ja robotteihin liittyvän standardisoinnin omaksi tekniseksi komiteakseen, mikä mahdollistaa jatkossa standardien nopeamman ja yksityiskohtaisemman kehittelyn. Aiemmin robotiikkaan keskittyviä standardeja on laadittu laajemmassa teollisuusautomaation standardisointikokonaisuudessa. Uutta, pelkästään robotiikkaan keskittyvää komiteaa vetää Ruotsin standardisointijärjestö SIS.

Ruotsi on jo pitkään ollut robotiikan kehityksen etulinjassa ja tunnistanut painopistealueeksi nimenomaan uudentyyppisten hoiva- ja palvelurobottien kehityksen. Uusissa tekeillä olevissa robotiikkastandardeissa keskitytäänkin mm. ihmisten apuna toimivien robottien toiminnallisuuteen, johon olennaisesti liittyvät esimerkiksi tarkkuus, nopeus, ketteryys ja kappaleenkäsittelykyky.

Uudella, jatkuvasti kehittyvällä toimialalla erilaisia robotteja valmistavilla yrityksillä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa standardien sisältöön. Valtaosa Euroopan ja Aasian maista sekä Yhdysvallat ja Kanada ovat mukana robotiikkastandardeja kehittävässä komiteassa. Suomi ei toistaiseksi ole aktiivisesti mukana tässä kehitystyössä, mikä pidemmällä aikavälillä saattaa vaikuttaa alan suomalaisyritysten kilpailukykyyn.
Lisätiedot
Ville Saloranta

*

Fyysisen omaisuuden hallinnan perusteet -workshop 17. ‐ 18.11.2015

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry ja AEL järjestävät Fundamentals of Physical Asset Management - Fyysisen omaisuuden hallinnan perusteet workshopin marraskuussa Vantaalla. Koulutustilaisuudessa käsitellään omaisuuden hallintaa ja kunnossapitoa kahden vasta ilmestyneen standardin sekä harjoitustehtävien ja yritysesimerkkien avulla.

Omaisuuden hallintaa käsittelevän SFS-ISO 55000 standardisarjan tarkoituksena on auttaa yrityksiä ja julkisyhteisöjen organisaatioita hallinnoimaan omaisuuttaan systemaattisesti ja tehokkaasti. Standardi SFS-EN 16646 Maintenance within physical asset management käsittelee omaisuuden hallintaa kunnossapidon näkökulmasta. Se selventää suhdetta organisaation strategisen suunnittelun ja kunnossapidon johtamisen välillä sekä kuvaa suhteet kunnossapidon prosessien ja muiden omaisuuden hallintaprosessien välillä.

Workshopin ohjelma tästä linkistä
Lisätietoa tapahtuman nettisivulta
*

Asiantuntijoita ilmastoinnin laboratoriomelumittausstandardin kehittämiseen

ISO/TC 43/SC 1 ‘Noise ‘ on päivittämässä standardin ISO 5135:1997 "Acoustics — Determination of sound power levels of noise from air-terminal devices, air-terminal units, dampers and valves by measurement in a reverberation room". Standardin soveltamisala pysyy samana, mutta tuotepaletti on päivittynyt ja muita vaatimuksia eri suunnilta on tullut lisää.

Lisätiedot
Kimmo Konkarikoski
*

Rakennusten äänieristävyyden mittausstandardeihin muutoksia

SFS-EN ISO 16283 sarja korvaa osia ISO 140 sarjasta

16283 – 1 Acoustics. Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements. Part 1: Airborne sound insulation (julkaistu 2014)
16283 – 2 Acoustics. Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements. Part 2: Impact sound insulation (julkaisu 2015/2016)
16283 – 3 Acoustics. Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements. Part 3: Façade sound insulation (loppuäänestyksessä, julkaisu 2016)
Tämän sarjan korvaavuudet :

•    SFS EN-ISO 16283-1 korvaa ISO 140-4 ja osittain korvaa ISO 140-14
•    SFS EN-ISO 16283-2 korvaa ISO 140-7 ja osittain korvaa ISO 140-14
•    SFS EN-ISO 16283-3 korvaa ISO 140-5 ja lopullisesti korvaa ISO 140-14

Lisätiedot
Kimmo Konkarikoski  
*

EPBD –Rakennusten energiatehokkuus

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EPBD muuttuu energiatehokkaaksi rakentamiseksi yhteisten eurooppalaisten standardien kautta. Syksyn 2014 ja vuoden 2015 aikana lausunnolla on ollut noin 50 rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin (EPBD) liittyvää standardia. Lisäksi EPBD-projekti laajenee ISOn kanssa tehtävään yhteystyöhön (ISO TC 205, ISO TC  163). Tavoitteena on siirtää kaikki EPBD- standardit maailmanlaajuisiksi standardeiksi ja numeroida ne uudestaan 52XXX-sarjaan.

Kokonaisuudessaan EPBD pakettiin kuuluu n. 50 standardia (Yleinen (TC 371), ilmastointi (TC 156), lämmitys (TC 228), rakennusautomaatio (TC 247), eristeet (TC 89) ja valaistus (TC 169).

EPBD –standardien tilanne 10/2015:

89 (energiatehokkuus)– Standardit tulossa loppuäänestykseen 2015 lopussa ja 2016 alussa

156 (ilmastointi) –Kaikki standardit olleet lausunnolla, loppuäänestykseen keväällä 2016

169 (valaistus)  – Standardit tulossa loppuäänestykseen keväällä 2016

228 (lämmitys) – kaikki standardit olleet lausunnolla, loppuäänestykseen keväällä 2016

247  (automaatio) – tulossa lausunnolle joulukuussa 2015

Yleinen rakennusten energiatehokkuusstandardi nyt lausuntokierroksella  - vielä ehtii kommentoida. Tästä linkistä pääset tutustumaan aiemmin julkaisemaamme uutiseen aiheesta.

Lisätiedot
Kimmo Konkarikoski

*

Kuukauden standardi - Aurinkosähköjärjestelmien tehokkuuslaskenta

Näin syksyn edetessä käännämme katseet lämmittämiseen. Uusiutuvien energianlähteiden avulla tuotetun energian hyödyntäminen lämmittämisessä on voimakkaassa kasvussa. Uusiutuvaa energiaa ovat mm. aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergia sekä maalämpö. Maalämpöä lukuunottamatta kakkien näiden energialähteiden energia on peräisin auringosta.

Oletko hankkimassa aurinkolämpö- tai -sähköjärjestelmää? Myyjältä kannattaa kysyä, ovatko tietoisia energiatehokkuusstandardeista ja niissä olevasta laskentamallista ja sen uusista tuulista.
 
TC 228 ’ Heating systems and water based cooling systems in buildings’ on uusimassa aurinkolämpö- ja –sähköjärjestelmien energiavaatimusten ja järjestelmätehokkuuden laskentaa. Uusi standardi on SFS EN 15316-4-3 - ‘Heating systems and water based cooling systems in buildings. Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies. Part 4-3: Heat generation systems, thermal solar and photovoltaic systems’

Kuva: Stuart Miles/FreeDigitalPhotos.net

Lisätiedot
Kimmo Konkarikoski


Värikästä syksyä!
Toivottavat METSTAlaiset
*

Ajankohtaiset lausuntopyynnöt