Tulosta
  29.4.2015
*

Uusi sanastohakupalvelu julkaistu

METSTA on julkaissut nettisivuillaan uuden, avoimen sanastohakupalvelun, termipankin. Hakukoneen avulla voidaan tehdä hakuja laajasta sanastotietokannasta, joka sisältää standardien englannin- ja suomenkielisten termien lisäksi metatietoa standardeista (standardin numeron, aihealueen). Palvelusta löytyy n. 25 000 standardeissa käytetyn termin käännökset. 


Tietokanta vahvistaa suomen kielen asemaa standardikielenä ja tukee kielen kehittymistä sekä teknisten termien ja sanastojen selkeytymistä, jalkautumista sekä vakiintumista yleiseen kieleen. Haku palvelee kaikkia termeistä ja niiden suomennoksista kiinnostuneita alasta riippumatta.
 
Lisäksi standardien näkyvyys ja standarditietoisuus kasvaa – hakukoneessa on linkit SFS-verkkokauppaan sekä ISOn termipankkiin. 

Termipankki-painike löytyy Metstan nettisivujen pääsivulta. Palveluun pääset tutustumaan myös tästä linkistä.

Lisätietoja: Kimmo Konkarikoski


*

GPS-toleransseja koskeva kysymyspankki julkaistu

ISO GPS-toleranssijärjestelmää koskeva kysymyspankki on julkaistu SFSEdu-sivustolla. Kysymyspankki on laadittu tukemaan teknisen piirustuksen opetusta ja harjoitustöiden tekemistä. Materiaalia voi hyödyntää vapaasti ja sieltä voi poimia haluamiaan tehtäviä.

Materiaali on suunnattu pääasiassa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opetushenkilökunnalle ja opiskelijoille täydentäväksi luentomateriaaliksi, mutta se soveltuu myös sellaisenaan kenen tahansa ISO/GPS-toleransseista ja -standardeista kiinnostuneen käytettäväksi.

Aineisto on laadittu METSTAn johdolla SFS:n tukemassa projektissa.

Lisätietoja: Jukka-Pekka Rapinoja 
*

Kansainvälinen hitsauskomitea ISO/TC 44 kokoontuu kesällä Helsingissä

Hitsausalan standardeja laativa tekninen komitea ISO/TC 44 kokoontuu Helsingissä 6. - 10.7.2015. Kokouksen osallistuu n. 50 asiantuntijaa ympäri maailman. Edellisellä viikolla kansainvälinen hitsausalan järjestö IIW järjestää vuotuisen konferenssinsa niin ikään Helsingissä. 

Nämä kaksi tapahtumaa tarjoavat eturivin näkemyksen hitsausalan viimeisimmästä kehityksestä.
Linkki IIW:n tapahtumaan: http://www.confedent.fi/iiw2015/ 

Lisätietoja: Jukka-Pekka Rapinoja
*

Kunnossapidon sopimukset & ulkoistaminen

CEN TC 319 "Maintenance" ryhmän standardiehdotus prEN 13269 - Maintenance. Guideline on preparation of maintenance contracts. Kunnossapito. Kunnossapitosopimusten laadintaohjeita on kansallisella lausuntokierroksella 5.8.2015 asti. Standardi tarjoaa ohjeita kunnossa

Standardin tarkoitus on:
•      edistää yritysten ja kunnossapitopalveluiden tarjoajan suhdetta ja tarjota selkeä kunnossapito
palveluiden rajapinta
•       parantaa kunnossapitosopimusten laatua
•       kiinnittää huomiota kunnossapitopalvelusopimusten laajuuteen sekä määrittää eri vaihtoehtoja
•       tarjota apua ja neuvoja sopimuksia tehtäessä ja täsmentää järjestelyjä riitatapauksissa
•       tunnistaa eri sopimustyyppejä ja antaa suosituksia osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista, riskit
mukaan lukien
•       helpottaa eri sopimusten vertailua

Työssä on selvitetty mm. seuraavien standardien vaikutusta sopimuksiin:
·    IEC 60300-3-16 (Dependability management -- Part 3-16: Application guide - Guidelines for specification of maintenance support services, IEC 56 Dependability) 
·    EN 15221-2 (Facility Management. Part 2: Guidance on how to prepare Facility Management agreements, CEN TC 348 Facility Management)
·    ISO TC/PC 259 (Outsourcing) 

Standardin lausuntoversiota voi kommentoida lausunto.sfs.fi

Muistutuksena aiheeseen läheisesti liittyen:
- SFS-ISO 37500 Ulkoistaminen. Ohjeita ulkoistamiseen. Guidance on outsourcing.
Standardia myy Suomen Standardisoimisliitto, SFS.

Lisätietoja: Kimmo Konkarikoski

*

Omaisuuden hallinta ja tuotanto-omaisuuden kunnossapito

Omaisuudenhallinnan ISO 55000 –standardisarjaan läheisesti liittyvä standardi 
’SFS - EN 16646 - Maintenance - Maintenance within physical asset management’ on julkaistu alkuvuodesta. 

--
Physical asset management is the optimal life cycle management of the physical assets to sustainably achieve the stated business objectives”. We need ‘physical asset management‘ today more than before.

This European standard introduces the general approach for physical asset management. It also introduces the relationship between organizational strategic plan and maintenance management system and describes interrelations between maintenance process and all the other asset management processes. It addresses the role and importance of maintenance within physical asset management system during whole lifecycle of an item and in all the phases of management processes of an organization.

This European standard is best applicable to production organizations of all sizes. This European standard consists of guidance and recommendations and is not intended to be used for certification, regulatory, or contractual use. However, it is a good starting point for the assessment of physical asset management practices and for development.
--

Standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto, SFS http://sales.sfs.fi/sfs/


Lisätietoja 
*

EPBD - standardeja lausunnolla

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EPBD muuttuu energiatehokkaaksi rakentamiseksi yhteisten eurooppalaisten standardien kautta. Syksyn 2014 ja vuoden 2015 aikana lausunnolle tulee noin 50 rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin (EPBD) liittyvää standardia.

Lisäksi EPBD-projekti laajenee ISOn kanssa tehtävään yhteystyöhön (ISO TC 205, ISO TC  163). Tavoitteena on siirtää kaikki EPBD- standardit maailmanlaajuisiksi standardeiksi ja numeroida ne uudestaan 52XXX-sarjaan.

Osallistuvat komiteat:
TC 371 - "Project Committee - Energy Performance of Building project group" 
o ISOn projektit käynnistyvät
TC 89 - Thermal performance of buildings and building components 
o osa standardeista lausunnolla, osa tulossa
TC 228 - Heating systems and water based cooling system in buildings
o lausuntoajat loppuvat maaliskuussa
TC 156 - Ventilation for buildings
o osa standardeista lausunnolla, osa tulossa
TC 247 - Building automation, controls, and building management
o loppukesällä
TC 169 - Light and lighting
o lausuntoaika päättynytLisätietoja 

*

Standardiforum 2015

Standardiforum 2015 järjestetään 3.11. Finlandia-talolla. Merkitse ajankohta kalenteriisi jo nyt!
*

Kuukauden standardi

Uudessa juttusarjassamme esittelemme aina yhden ajankohtaan liittyvän aiheen standardisoijan näkökulmasta. Näin vapun alla aiheena on helium. Alla olevasta artikkelista voit poimia knoppitietoa vaikkapa vappuillanistujaisiin.

Oikein iloista vappua toivottaa Metstan väki!

Heliumin puhtaus selville standardien avulla

Helium on hyödyllinen aine. Keveytensä ja turvallisuutensa vuoksi sillä voi täyttää näppärästi vaikka vappupallot! Varoituksen sana: vaikka helium ei ole myrkyllistä, se syrjäyttää hapen keuhkoissa, joten sitä ei pidä hengittämän. Lisäksi nestemäinen helium on todella kylmää, joten sen kanssa ei kannata läträtä.

Erilaisten pallojen täyttämisen lisäksi heliumia käytetään muissakin hyödyllisissä käyttökohteissa, kuten pakkauskaasuna elintarvikkeille ja suojakaasuna metalleille, suprajohtavien magneettien ja ydinvoimaloiden jäähdyttimenä, neonin kanssa lasereissa tai hapen kanssa hengityslaitteissa. Heliumia käytetään myös raketeissa polttoainevedyn jäähdyttämiseen ja polttoaineen paineistamiseen.

Rakettikäytössä heliumin puhtaus on tärkeää. Mutta miten sitä kannattaisi mitata? Vastauksen tähän antaa vuonna 2004 julkaistu ja vuonna 2014 uudelleenvahvistettu standardi ISO 15859-4, joka käsittelee eri heliumlaatujen hyväksyttyjä koostumuksia, näytteenottotapoja ja epäpuhtauksien mittaustapoja.

Helium voidaan luokitella olomuodon mukaan kahteen tyyppiin: tyyppi I kaasulle ja tyyppi II nesteelle. Tyyppiin I sisältyy kolme laatuluokkaa ja tyyppiin II kaksi. Eri epäpuhtausaineille on omat rajansa, ja epäpuhtauksien kokonaismäärä saa olla suurimmillaan 100 µl/l ja pienimillään 10 µl/l.

Heliumin näytteenottoa varten käydään läpi mm. sopivia työskentelytiloja, näytteenottojen aikaväliä, näytekokoa ja -määrää sekä heliumin olomuodon vaikutusta näytteenottoon.

Epäpuhtauksien ja heliumin puhtauden mittaamiseen on esitetty vaihtoehtoiset mittaustavat. Epäpuhtauksia ovat mm. vesi, hiilivedyt, happi, argon, neon, typpi, vety, hiilidioksidi ja hiilimonoksidi. Puhtauden voi määrittää esim. heliumin lämmönjohtavuuden mittaamalla ja epäpuhtauksien määrän esim. kaasukromatografilla tai massaspektrometrilla.

ISO 15859-4:2004 - Space systems -- Fluid characteristics, sampling and test methods -- Part 4: Helium. Standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto, SFS http://sales.sfs.fi/sfs/

 

Lisätietoja: Ville Saloranta

*

Ajankohtaiset lausuntopyynnöt