Tulosta METSTAn kotisivut
  11.9.2014
*

Alihankintamessuilla (16. – 19.9). paljon keskusteltavaa – tule tapaamaan A 815

Standardisoinnissa tapahtuu paljon! Tule juttelemaan ja hakemaan tarkempaa tietoa näistä esille nostetuista aiheista tai yleensä teknologiateollisuuden toimialueeseen liittyvästä standardisoinnista. Olemme osastolla A815.

PAINELAITE
Tutustu syksyllä julkaistavaan standardin EN 13445 ”Lämmittämättömät painesäiliöt” uuteen painokseen, johon on sisällytetty kaikki muutokset viiden vuoden ajalta.
Painelaiteasiantuntijamme on paikalla torstaina 18.9.

METALLISET MATERIAALIT
Käytätkö teräs-, alumiini- ja kuparituotteita tai valuja? Standardeja hyödyntämällä saat kustannussäästöjä, kun kommunikointi eri osapuolten välillä helpottuu ja virheiden määrä vähenee materiaalien suunnittelussa ja hankinnassa. Tule kysymään saatavilla olevista materiaalistandardeista ja tutustumaan niiden sisältöön. 
Materiaaliasiantuntijamme on paikalla tiistaina 16.9. (ip.) ja keskiviikkona 17.9.

GPS – Toleranssit
ISOn GPS-toleranssijärjestelmä on uudistunut viime vuosina. 
Kansainvälisessä alihankintaympäristössä toimivan yrityksen on välttämätöntä hallita ajanmukaiset merkintätavat, jotta vältettäisiin kalliit virheet ja väärinkäsitykset ja taataan laadukas tuotanto.
GPS-asiantuntijamme on paikalla torstaina 18.9.

ULKOISTAMINEN – Outsourcing
Alihankinnan ja ulkoistamisen ammattilainen - kaipaatko tukea ja ohjeita alihankintaprosessiin? 
'Guidance on outsourcing' - standardi (ISO 37500) julkaistaan syksyn aikana, myös suomenkielisenä. Standardi sisältää terminologian, ulkoistamisen elinkaaren ja siihen liittyvät olennaiset prosessit sekä esimerkkejä.
Asiantuntijamme  paikalla koko messujen ajan!

ENERGIATEHOKKUUS
Energiakatselmus on tärkeä askel organisaatiolle, koosta tai tyypistä riippumatta, joka haluaa parantaa energiatehokkuutta, vähentää energiankulutusta ja saavuttaa näihin liittyvät ympäristö- ja kustannushyödyt. 
Energiakatselmuksille on nyt julkaistu standardi SFS-EN 16247.
*

Koulutusta: Koneenrakennuksen toleranssit – uudet ominaisuudet ja vanhan kertausta

Keskiviikkona 10.12.2014, Helsinki

ISO-toleranssijärjestelmä on muutaman viime vuoden aikana muuttunut merkittävästi. Tolerointia koskevia uusia standardeja on julkaistu ja lähes kaikki olennaisimmat standardit on uusittu. Muutoksilla on vaikutusta koko toleranssijärjestelmän soveltamiseen.

Toleranssit ovat koneensuunnittelun olennaista perusasiaa. On tutkittu, että suomalainen teollisuus tuntee heikosti nykyisiä toleranssistandardeja. Koneenpiirustuksia laativien ja niitä lukevien on syytä tuntea tolerointia koskevat säännöt kalliiden virheiden ja väärinkäsitysten välttämiseksi sekä laadukkaan tuotannon varmistamiseksi.

KOULUTUSPÄIVÄ
METSTA on järjestänyt toleranssikoulutuksen kaksi kertaa vuonna 2013. Aihe kiinnostaa teollisuutta jatkuvasti, joten uusimme koulutuksen viimeisimpien tietojen kera joulukuussa 2014.

Koulutuspäivässä tehdään katsaus geometrisen tuotemäärittelyn eli ns. GPS-järjestelmän standardeihin kattaen perussäännöt, pituusmittojen toleranssit ja geometriset toleranssit. Koulutuksessa painotetaan standardien uusia ominaisuuksia ja käydään läpi hyviä toimintatapoja.

KENELLE
Koulutuspäivä on tarkoitettu kaikille, jotka työssään laativat tai tulkitsevat teknisiä piirustuksia ja toleransseja: suunnittelu ja tuotekehitys, hankinta, myynti, valmistus, laadunvalvonta ja alihankkijat.

Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin. Voit kysyä lisää tai tehdä alustavan ilmoittautumisen vaikka heti Jukka-Pekka Rapinojalle. 

Tule oppimaan uutta ja kertaamaan vanhaa. 
Toleranssit ovat muutakin kuin pelkkä ± -merkki!
*

Standardeja valujen suunnitteluun, hankintaan, valmistukseen ja tarkastukseen

SFS-käsikirjasarja 138 ”Valimotekniikka” on tarkoitettu erityisesti valimoiden, valukappaleita suunnittelevien ja ostavien yritysten sekä mallivarusteita ja muottityökaluja valmistavien yritysten käyttöön. Kesän aikana uudistettuihin käsikirjoihin on koottu tärkeimmät valimotekniikkaan liittyvät SFS-standardit mm. valurautojen ja -teräksien materiaalivaatimuksista sekä valukappaleiden yleisistä teknisistä toimitusehdoista, mallivarusteista ja muottityökaluista, valujen hitsauksesta ja niiden rikkomattomasta aineenkoetuksesta. 

Ensimmäistä kertaa julkaistussa uudessa käsikirjan osassa 138-3 on koottuna valukappaleiden toleransseja, työstövaroja ja piirustusmerkintöjä koskevat keskeiset standardit. Käsikirjojen muiden osien uusiin painoksiin osiin on päivitetty viimeisimmät standardit, mutta mallivarusteita ja muottityökaluja käsittelevän osan 4 osalta vuonna 2009 julkaistu painos on edelleen ajan tasalla. Käsikirjojen sisältö ja tarkemmat tiedot löytyvät oheisista linkeistä.
Lisätietoja: Mika Vartiainen
*

Keskeiset alumiinituotteiden standardit uusituissa käsikirjoissa

Alumiinia ja alumiiniseoksia käsittelevään käsikirjasarjaan 149 on kerätty keskeisimmät alumiinia ja alumiiniseoksia sekä niistä valmistettuja tuotteita koskevat eurooppalaiset standardit. Elokuussa julkaistuun käsikirjasarjan uudistettuihin osiin 1…4 on nyt sisällytetty levytuotteiden sekä vedettyjen ja pursotettujen tuotteiden äskettäin julkaistut, uusitut eurooppalaiset standardit.

Käsikirjasarjassa 149 on myös tarjolla osa 5 alumiini- ja alumiiniseosvaluihin ja osa 6 alumiinin pinnoitteisiin liittyvistä standardeista. Tarkemmat tiedot käsikirjojen sisällöstä löytyvät oheisista linkeistä.
Lisätietoja: Mika Vartiainen
*

EBDP – standardeja lausunnolle

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EPBD muuttuu energiatehokkaaksi rakentamiseksi yhteisten eurooppalaisten standardien kautta. Direktiiviä varten luodaan kaikenkattava puitestandardi ja sen alle 40 muuta standardia. Puitestandardi on loppuäänestyksessä ja syksyn aikana saadaan lausunnolle useita muita EPBD–standardeja.

Osallistuvat komiteat:
 • TC 371 - "Project Committee - Energy Performance of Building project group" 
 • TC 89 - Thermal performance of buildings and building components 
 • TC 228 - Heating systems in buildings (lausunnolle tulevat liitetiedostona alla)
 • TC 156 - Ventilation for buildings
 • TC 247 - Building automation, controls, and building management
 • TC 169 - Light and lighting
Listaa standardeista julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja: Kimmo Konkarikoski
*

ISO 37500 - Opas ulkoistamiseen julkaistaan

ISO 37500 - Guidance on Outsourcing standardi on edennyt loppusuoralle. Kaikki kommentit on käsitelty ja standardi julkaistaan syksyn 2014 aikana.

Standardi julkaistaan myös suomeksi samaan aikaan standardin valmistumisen kanssa.

Lisätietoja: Kimmo Konkarikoski
*

CEN TC 156/WG 14 – Ventilation for commercial kitchens / ammattikeittiöiden ilmastointi

EN 16282 Equipment for commercial kitchens – sarja (osat 1 – 9) ovat tulossa toiselle lausuntokierrokselle 2.10.2014

Lausunnolle tulevat standardit:

 • prEN 16282-1 - Equipment for commercial kitchens. Components for ventilation of commercial kitchens. Part 1: General requirements including calculation method
 • prEN 16282-2 - Equipment for commercial kitchens. Components for ventilation of commercial kitchens. Part 2: Kitchen ventilation hoods; design and safety requirements
 • prEN 16282-3 - Equipment for commercial kitchens. Components for ventilation in commercial kitchens. Part 3: Kitchen ventilation ceilings; Design and safety requirements
 • prEN 16282-4 - Equipment for commercial kitchens. Components for ventilation in commercial kitchens. Part 4: Air inlets and outlets; Design and safety requirements
 • prEN 16282-5 - Equipment for commercial kitchens. Components for ventilation in commercial kitchens. Part 5: Air duct; Design and dimensioning
 • prEN 16282-6 - Equipment for commercial kitchens. Components for ventilation of commercial kitchens. Part 6: Aerosol separators; Design and safety requirements
 • prEN 16282-7 - Equipment for commercial kitchens. Components for ventilation in commercial kitchens. Part 7: Installation and use of fixed fire suppression systems
 • prEN 16282-8 - Equipment for commercial kitchens. Components for ventilation. Part 8: Installations for treatment of cooking fumes; Requirements and testing
 • prEN 16282-9 - Equipment for commercial kitchens. Components for ventilation in commercial kitchens. Part 9: Capture and containment performance of extraction systems. Test methods
Lisätietoja: Kimmo Konkarikoski
*

Lausuntopyyntö kumottaviksi esitettävistä vanhentuneista SFS-Standardeista

Oheisen listan SFS-standardit esitetään kumottaviksi vanhentuneina.

Mikäli listalla olevia standardeja ei toistaiseksi tule kumota, pyydämme esittämään tätä koskevan lausunnon perusteluineen 30.9.2014 mennessä  Suomen Standardisoimisliitto SFS, Antti Karppiselle.

*

Pienjätevedenpuhdistamoiden sekä tehdasvalmisteisten jatkokäsittelylaitteiden tuotestandardien viitetiedot julkaistu OJ:ssa

Pienjätevedenpuhdistamoita koskevan yhdenmukaistetun tuotestandardin
 • SFS-EN 12566-3+A2 Pienet jäteveden käsittelyjärjestelmät, asukasvastineluku enintään 50. Osa 3: Tehdasvalmisteiset ja/tai paikalla kootut talousjäteveden pienpuhdistamot

sekä tehdasvalmisteisia jatkokäsittelylaitteita koskevan yhdenmukaistetun tuotestandardin

 • SFS-EN 12566-7 Pienet jäteveden käsittelyjärjestelmät, asukasvastineluku enintään 50. Osa 7: Tehdasvalmisteiset jatkokäsittelylaitteet

viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä (OJ, Official Journal). CE-merkintä voidaan nyt siis kiinnittää päivitetyn SFS-EN 12566-3+A2 mukaisesti.

SFS-EN 12566-3+A2 on kumonnut standardin SFS-EN 12566-3:2005+A1 (19.6.2013), mutta kumoamishetkellä uuden päivitetyn version +A2 viitetietoja ei julkaistu OJ:ssa, joten tähän asti CE-merkintä on pitänyt kiinnittää kumotun +A1:n mukaan. Päivitetyn SFS-EN 12566-3+A2 siirtymisajan päättymisajankohtaa ei ole vielä ilmoitettu, joten valmistajat voivat vapaasti valita, noudattavatko kumottuun +A1 versioon perustuvaa menettelyä vai päivitetyn standardin +A2 mukaista CE-merkintää. Siirtymäajan umpeuduttua tuotteen kelpoisuutta ei enää voida osoittaa kumotulla +A1 standardilla.

Standardit SFS-EN 12566-3+A2 ja SFS-EN 12566-7 on tehty vastaamaan rakennustuotedirektiiviä, joka on korvattu 1.7.2013 voimaan tulleella rakennustuoteasetuksella. Komiteassa CEN/TC 165 Wastewater engineering laaditaankin siksi jo uusia, rakennustuoteasetuksen mukaisia standardiversioita koko SFS-EN 12566-standardisarjalle. Rakennustuoteasetuksen mukaisia versioita voidaan odottaa julkaistavaksi aikaisintaan 2015 vuoden lopussa.

Lisätietoja: Tuire Tommila

*

Katso video Teräsrakenteet ja CE-merkintä eli SFS-EN 1090

Katso tästä video, jossa on kompakti tietopaketti rakentamiseen käytettävien kantavien teräsrakenteiden CE-merkinnästä.

Uutta tietoakin on: Komissio on antanut tarkentavaa ohjeistusta mitkä tuotteet kuuluvat SFS-EN 1090 piiriin ja mitkä eivät.

Tule Alihankintamessuille 16.-18.92014 Tampereelle päivittämään tietosi SFS-EN 1090 standardista –tietoa löydät METSTAn ja SFS:n yhteisosastolta A815.

*

Ajankohtaiset lausuntopyynnöt