Tulosta METSTAn kotisivut
  27.3.2014
*

Design for All

CEN/ CENELEC Työryhmä ’Design for All’ aloittaa toimintansa.
Suomea työryhmässä edustaa METSTA

Työryhmän ja mandaatin päätavoitteet:

 1. Kuvata prosessi esteettömyysasioiden huomioimiseen standardisoinnissa.
 2. Aloittaa standardisointityöohjelma vammaisten ja vanhusten tarpeiden huomioon ottamisesta Eurooppalaisessa standardisoinnissa hyödyntäen ‘Design for All’ lähestymistä
 3. Päivittää lukuisia standardeja hyödyntäen ‘Design for All’ lähestymistä
 4. Kehittää uusi standardi, joka osoittaa miten esteettömyys sekä ’Design for All’ lähestymistapa otetaan huomioon valmistavassa teollisuudessa ja palvelutuotannossa.

Mandaatti M/473 ’Design for All’

Lisätietoja standardeista sekä osallistumisesta ’Design for All’ työryhmän toimintaan

Kimmo Konkarikoski

*

Turvallisen tekniikan seminaari 2014

Tampere 4.-5.6 2014

Turvallisen tekniikan seminaari järjestetään Tampereella kesäkuun alussa. Keskiviikkona 4.6 pidetään työpajapäivä erityisaiheista ja torstaina 5.6 luennoista koostuva pääseminaari.

Tänä vuonna pääseminaarissa käsitellään seuraavia aiheita:

 • Turvallisuuden hallintajärjestelmä koneen suunnittelun tukena
 • Turvatoiminnot hydraulisessa järjestelmässä
 • Työsuojelutarkastajien havaintoja työpaikkojen koneiden teknisestä turvallisuudesta ja markkinavalvonnasta
 • käyttäjäkokemuslähtöistä suunnitteluprosessia
 • Kulkuteiden suunnittelun periaatteita (kulkutiestandardi ISO 14122 on parhaillaan uusittavana).

Työpajapäivässä käsitellään mm. liikkuvia työkoneita ja konedirektiivin tulkintakysymyksiä.

Varaa seminaaripäivät kalenteriisi ja tule mukaan päivittämään tietosi, oppimaan uutta ja tapaamaan muita koneturvallisuusalan asiantuntijoita!

Seminaarin tarkka ohjelma julkaistaan myöhemmin. Pidätämme oikeudet ohjelmamuutoksiin.
Ilmoittautuminen seminaariin alkaa huhtikuussa 2014. 

Lisätietoja: Jukka-Pekka Rapinoja, puh: 09 192 3279

*

Energiaan liittyvät direktiivit – läpivalaisu rakentamisen kannalta

- seminaari 15.5.2014

Seminaarin aiheita:

 • Rakentamismääräysten uudistaminen
 • Direktiivit suhteessa rakentamismääräyksiin - Mitä tarkoittaa käytännössä.
 • Mistä energia jatkossa?
 • Entä nollaenergiarakentaminen?
 • Suunnittelijan vastuut, rakennusvalvonta
 • Käytännössä - isojen ja pienten rakennusliikkeiden kannalta.

Eurooppalaisista säädöksistä käydään läpi energiatehokkuusdirektiiviä (EED), rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä (EPBD) sekä uusiutuvan energian direktiivi (RES) sekä niiden yhteyttä eurooppalaiseen standardisointiin sekä kansallisiin määräyksiin.

Miten energiatehokkuusajattelu näkyy käytännön rakentamisessa - suunnittelussa, valvonnassa ja toteuttamisessa?

AIKA
Torstai 15.5.2014. Klo 09:00 - 16:00.

PAIKKA
Ympäristöministeriö/ Kuukkeli, Kasarmikatu 25, Helsinki

Seminaari on maksuton, mutta ilman ilmoitusta tapahtuvista poisjäänneistä laskutetaan 50 euron suuruinen "no show"-maksu.

OHJELMA
Pidätämme oikeudet ohjelmamuutoksiin.

ILMOITTAUTUMINEN
9.5.2014 mennessä tästä linkistä. Tilaisuuden osallistujamäärä on rajoitettu.

Lisätietoja: Kimmo Konkarikoski

*

Käy katsomassa hankintatoimelle suunnattu video ”case vesikemikaalit”

Hankintatoimen rooli PARHAITEN SOPIVIEN tuotteiden hankinnassa on merkittävä.
METSTA on tuottanut vesilaitosten hankintatoimelle suunnatun videon, jossa tuodaan esille miten standardeja voi käyttää työkaluina vesikemikaalien hankinnassa  esitettäviin vaatimuksiin.

VIDEO:
V E S I K E M I K A A L I T - TIEDÄ MITÄ HANKIT, KÄYTÄ AVUKSI STANDARDEJA!

vesikemikaalit.mp4

Kuluttajille valmistettavan veden tulee olla korkealaatuista. Vesikemikaalistandardeissa asetetaan kemikaaleille puhtausvaatimukset, joita hankintatoimi voi edellyttää toimittajan täyttävän.

Vesikemikaalistandardit ovat myös työkaluja vesilaitosten henkilökunnalle. Standardit kuvaavat kemikaalien turvallisen käsittelyn, säilytyksen, mahdolliset reaktiot muiden aineiden kanssa sekä antaa ohjeita toiminnasta onnettomuustilanteissa. 

Vesikemikaaleista on olemassa kaksi käsikirjaa, joista julkaistaan huhtikuussa uudet painokset.

SFS-Käsikirja 45-1
Vesikemikaalit. Osa 1: Pintavesilaitoksen vesikemikaalit. Hapettimet, saostuskemikaalit ja muut kemikaalit

SFS-Käsikirja 45-2
Vesikemikaalit. Osa 2: Pohjavesilaitoksen vesikemikaalit. Desinfiointi ja pH:n säätö

METSTA on tuottanut tästä hankintatoimelle suunnatusta videosta myös laajemman, hieman yksityiskohtaisemman videon, joka tullaan julkaisemaan SFSEdu-sivustolla huhtikuussa. 

*

Ajankohtaiset lausuntopyynnöt