Tulosta METSTAn kotisivut
  19.12.2013
*

Oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

*

Kunnossapidon sopimukset

CEN TC 319 "Maintenance" ryhmässä on alkamassa uusi työkohde keskittyen kunnossapidon sopimuksiin - Maintenance agreements. Työryhmä keskittyy päivittämään standardia SFS- EN 13269:2006.

Standardi tarjoaa ohjeita kunnossapitotyön sopimusten valmisteluun. Sitä voidaan soveltaa yhtälailla kansallisiin kuin rajat ylittävään sopimiseen. Yleisesti kunnossapitopalvelut sisältävät yleisten kunnossapitotoimien lisäksi suunnittelua, johtamista sekä ohjaamista. 

EN 13269:2006 vahvistettiin vuonna 2011 seuraavaksi viideksi vuodeksi, mutta samalla päätettiin aloittaa standardin päivitys.

Työssä tutkitaan mm.

 • IEC 60300-3-16 (Dependability management -- Part 3-16: Application guide - Guidelines for specification of maintenance support services, IEC 56 Dependability) ,
 • EN 15221-2 (Facility Management. Part 2: Guidance on how to prepare Facility Management agreements, CEN TC 348 Facility Management) 
 • ISO TC/PC 259 (Outsourcing)

vaikutukset standardiin.

Tervetuloa osallistumaan ja vaikuttamaan standardisointiin!

Lisätietoja antaa K319 Kunnossapito ja kunnonvalvonta - komitean sihteeri:

Kimmo Konkarikoski

*

Kunnossapito ja kunnonvalvonta - Uusia käsikirjoja ja työkohteita

Suomen Standardisoimisliitto SFS julkaisee kaksi uutta käsikirjaa sisältäen standardeja kunnonvalvonnan perusteisiin ja tekniikoihin liittyen. Aiemmin on jo julkaistu käsikirja: Kunnossapidon johtaminen. Käsikirjat on tarkoitettu kunnossapidosta vastaaville (kunnossapitopäälliköt ja kunnossapidon työnjohtajat), kunnossapidon suunnittelijoille sekä kunnossapitopalveluiden tilaajille.

 • SFS-käsikirja 55 - 1 Kunnossapito ja kunnonvalvonta - Kunnossapidon johtaminen
  • sisältää kunnossapidon johtamiseen liittyvät standardit - terminologia, tunnusluvut, sopimukset sekä dokumentointi ja suunnittelu.
 • SFS-käsikirja 55 - 2 Kunnossapito ja kunnonvalvonta - Kunnonvalvonnan perusteet
  • sisältää yleisten kunnonvalvonnan ohjeiden ja sanastojen lisäksi perusteet myös diagnostiikalle sekä prognostiikalle.
 • SFS-käsikirja 55 - 3 Kunnossapito ja kunnonvalvonta - Kunnonvalvontatekniikat
  • sisältää perusteet värähtelyn, lämpökuvauksen, akustisen emission sekä ultraäänen käyttöön kunnonvalvonnassa.

Käsikirjoja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS: http://sales.sfs.fi/sfs/ Julkaisumyynti, puh. 09 1499 3353.

Lisätietoja: Kimmo Konkarikoski
*

Turvallista talousvettä - Talousvesijärjestelmien suunnittelu- ja tuotestandardit

Liitettäessä järjestelmiä tai laitteita kiinteistön vedenjakelujärjestelmään, käyttöturvallisuus sekä mahdolliset riskit talousveden saastumiselle on huomioitava. Suomen rakentamismääräyskokoelman D1 mukaan vesilaitteiston on kestettävä sisäistä ylipainetta vähintään 1 000 kPa ja se on tehtävä sellaiseksi, että torjutaan veden takaisinimeytymisestä johtuva saastuminen.

Alla olevassa kaaviossa on havaintokuva standardien välisestä suhteesta, jotka koskevat kiinteistön talousvesijärjestelmiä, niiden käyttöturvallisuutta sekä suojausta saastumiselta.

Lisätietoja: Tuire Tommila

*

SFS järjestää koulutusta standardisointikomiteoiden jäsenille

Suomen Standardisoimisliitto, SFS järjestää 7.2.2014 koulutustilaisuuden ulkomaisiin standardisointikokouksiin osallistuville asiantuntijoille. Koulutus antaa eväitä etenkin ensimmäiseen ulkomaiseen standardisointikokoukseen lähtevälle mutta miksei hieman kokeneemmallekin asiantuntijalle.

Koulutus parantaa standardisointijärjestelmän tuntemusta ja kertoo mahdollisuuksista osallistua Suomen edustajana standardisointikokouksiin. Tilaisuuden esitykset tarkentavat oikeuksia ja velvollisuuksia Suomen edustajana ja antavat käytännöllisiä työkaluja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa standardien sisältöön. Koulutus auttaa tehokkaaseen vaikuttamiseen standardiehdotusten kommentointivaiheessa ja kansainvälisessä kokoustyöskentelyssä. Lisäksi koulutus helpottaa tietojärjestelmien tehokasta käyttöä. Case-esimerkeissä suomalaiset työssä mukana olleet asiantuntijat esittävät kokemuksiaan eurooppalaisesta ja kansainvälisestä standardisoinnista.

Katso tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautumisohjeet täältä.

*

Tietopaketti standardisointiin osallistuville

Suomen Standardisoimisliitto, SFS on julkaissut sivuillaan havainnollisen tietopaketin standardisointiin osallistuville ja standardisoinnista lisätietoa haluaville. Aineisto helpottaa standardisoinnin seurannassa ja resursoinnissa sekä neuvoo standardien sisältöön vaikuttamisessa. Tietopaketissa on myös käytännön ohjeita kansainvälisiin kokouksiin osallistumisesta.

Löydät aineiston osoitteesta sfsedu.fi/osallistujavaikuta.

*

Ajankohtaiset lausuntopyynnöt