Tulosta METSTAn kotisivut
  11.9.2013
*

Hissit - lainsäädäntö, turvallisuus ja tulevaisuus -seminaari 4.11.2013

Hisseihin liittyy lainsäädäntöä ja muita vaatimuksia. Seminaarin tarkoituksena on antaa kuulijoille viimeisimmät tiedot liittyen mm. uusien ja olemassa olevien hissien turvallisuuteen ja sen parantamiseen, esteettömyyteen sekä lainsäädäntöön.

Lisäksi seminaarissa käsitellään erilaisia hissitapaturmia ja hissien tarkastuksissa havaittuja tyypillisiä puutteita, jotta kuulija voi tunnistaa millaisia mahdollisia tapaturmia aiheuttavia vaaratekijöitä hisseihin voi liittyä. Lisäksi seminaarissa käsitellään hissien modernisointia sekä jälkiasennushissejä hissittömiin rakennuksiin.

Seminaari on tarkoitettu hissien haltijoille, isännöitsijöille, hissiurakoitsijoille sekä kaikille muille tahoille, joiden olisi oltava tietoisia hisseihin liittyvästä lainsäädännöstä ja muista hisseihin liittyvistä vaatimuksista.

 
AIKA JA PAIKKA
4.11.2013. Klo 08:30 - 15:30. Ilmoittautuminen alkaa klo. 8.30 ja tilaisuus alkaa klo 9.00
Paikka: Neuvottelukeskus, 2. krs., Eteläranta 10, Helsinki

HINTA
150 € + alv. 24 % / hlö. Hinta sisältää koulutusmateriaalin ja ohjelmaan merkityt tarjoilut. Osallistumismaksu laskutetaan tilaisuuden jälkeen.

ILMOITTAUDU HETI TÄSTÄ 30.10.2013 mennessä.

Lue lisää METSTAn sivuilta ja ilmoittaudu: http://www.metsta.fi/index.php?we_objectID=12363

Katso ohjelma täältä (pdf)

Tervetuloa mukaan !!

Lisätietoja: Lauri Elers

*

Alihankintamessuilla teräsrakenteiden (SFS-EN 1090) CE-merkintäprojekti

 -- Tule tutustumaan FPC-manuaaliin ja analyysityökaluun

Teknologiateollisuudella on käynnissä teräs- ja alumiinirakenteiden CE-merkintään liittyvä kehityshanke alan yritysten sertifioinnin helpottamiseksi. Aiheesta ilmestyy syyskuun lopussa FPC-manuaali eli tehtaan sisäisen laadunvalvonnan manuaali.

FPC-manuaali on kaikkien yritysten vapaasti käytettävissä oman FPC:n laadinnan perustaksi.
Alihankintamessuilla pääset Teknologiateollisuus ry:n osastolla tutustumaan hankkeeseen ja voit tehdä verkkopohjaisen analyysin siitä, kuuluuko sinun yrityksesi toiminta rakennustuoteasetuksen
mukaisen teräs- ja alumiinirakenteiden CE-merkinnän piiriin.

Tule hakemaan oma esitteesi, joka selkiyttää eurooppalaisen ja Suomen lainsäädännön suhdetta sekä sitä miten standardit liittyvät niihin.

Alihankintamessut Tampereella 24.- 26.9.2013. Lisätiedot: http://www.alihankinta.fi/

METSTAn löydät Teknologiateollisuus ry:n osastolta A401 sekä SFS:n osastolta A815.

Maksuton ennakkorekisteröityminen osoitteessa: http://ilmoittaudu.tampereenmessut.fi/ilmoittautuminen/index.tmpl?lid=150

Lisätietoja: Hanna Järvenpää

*

Teräs- ja alumiinirakenteille FPC-manuaali mallipohjaksi kaikkien käyttöön

Teknologiateollisuus on käynnistänyt hankkeen, jonka tuloksena syyskuun lopussa syntyy tehtaan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän mallikäsikirja eli FPC-manuaali sekä analyysityökalu standardissa esitettyjen vaatimusten kohdentumisesta yrityksen toimintaan.

Hankkeen ohjausryhmän muodostavat Teknologiateollisuus ry, METSTA, Teräsrakenneyhdistys, Suomen Hitsausyhdistys, Inspecta, VTT, Dekra ja TUKES. Konsulttina hankkeessa toimii Ramse Consulting Oy.

Kantavien teräs- ja alumiinirakenteiden harmonisoitu tuotestandardi tulee voimaan 1.7.2014, eli vajaan vuoden kuluttua. Silloin kantavia metallirakenteita valmistavien yritysten on kyettävä noudattamaan harmonisoituja teknisiä vaatimuksia ja omalla sisäisellä laatutoiminnallaan varmistamaan, että valmistetut tuotteet ja tuotejärjestelmät jatkuvasti täyttävät vaatimukset.

Vaatimukset koskevat kaikkia yrityksiä, jotka ovat olleet osallisena rakennuksissa käytettävien kantavien teräs- ja alumiinirakenteiden valmistuksessa, ts. ei vain päätoimijoita, vaan myös kaikkia alihankkijoita. CE-merkinnän voi kiinnittää vain tuotteen markkinoille saattaja, mutta alihankintaketjun tulee noudattaa vaatimuksia sekä varmistaa osaltaan tuotteen jäljitettävyys.

Teräs- ja alumiinirakenteiden CE-merkinnän vaatimukset esitetään standardissa SFS-EN 1090-1 sekä siihen kuuluvissa viitestandardeissa. Lähtöaineistoa on paljon, ja valmistajan saattaa olla vaikeaa omatoimisesti hahmottaa kuinka vaatimuksia tulisi soveltaa omassa toiminnassa. Yrittäjät joutuvat pohtimaan myös strategiaansa. Ollaanko edelleen mukana urheiluhallien rakentamisessa, jos vaatimustaso ja toteutusluokat edellyttävät organisaation ja osaamisen vahvistamista? Laajennetaanko toimintaa koneenrakennuksesta rakennustuotepuolelle, kun hitsauksen laadunhallinta on jo joka tapauksessa kunnossa?

Teknologiateollisuus on käynnistänyt hankkeen, jonka tuloksena syntyvät tarvittavat mallit (FPC-manuaali), työkalut ja soveltamisohjeet SFS-EN 1090-1 mukaisen tehtaan sisäisen laadunhallinnan kehittämiseen ja sertifiointiin. Tyypillisesti sertifiointiin johtavaan, koko järjestelmän rakentamiseen kuluu aikaa vähintään 12 kk. Hankkeen tavoitteena on, että yksittäiset yritykset saavat nipistettyä aikaa ja kustannuksia omassa laatuprojektissaan ja siten mahdollisimman suuri joukko valmistajia pystyy sertifioitumaan 1.7.2014 mennessä.

Hankkeen ohjausryhmän muodostavat Teknologiateollisuus ry, METSTA, Teräsrakenneyhdistys, Suomen Hitsausyhdistys, Inspecta, VTT, Dekra ja TUKES. Näin pystytään varmistamaan, että syntyvät tulokset tyydyttävät sekä valvontaviranomaisia että tarkastuslaitoksia.

Hankkeen tulokset ovat kaikkien metallialan yritysten käytettävissä Suomessa. Käyttöönoton helpottamiseksi järjestetään maakunnallisia koulutustilaisuuksia, jotka on suunnattu alan konsulteille ja yrityksille, jotka haluavat toteuttaa laatujärjestelmänsä itse. Kohdeyrityksiä – alihankkijoita ja rakennustuotteita markkinoille saattavia yrityksiä - on koko maassa useita tuhansia, joten tehtävää riittää sekä konsulteille että yrityksille itselleen.

Eurooppalainen lainsäädäntö tähtää yritysten kilpailukyvyn säilyttämiseen ja vahvistamiseen koko EU:n alueella. Samasta syystä etulyöntiasemaan pääsevät ne kansainväliset kilpailijat, jotka jo ovat sertifioineet sisäisen laadunhallintansa. Suurin osa metallialan yrityksistä Suomessa ovat pieniä ja keskisuuria, joiden kehittämisresurssit ovat rajalliset. Eurooppalaisen lainsäädännön tai standardien tarkoituksena ei ole missään tapauksessa yritysten sulkeminen pois markkinoilta. Laadunhallinnan kehittäminen on kuitenkin työläs hanke, ja jatkuva valmistuksen laatutason säilyttäminen edellyttää jatkuvaa työtä. Se kuitenkin takaa pysymisen markkinoilla, luotettuna alihankkijana ja toimittajana rakennusteollisuuden kohteissa.

Lisätietoja: Hanna Järvenpää

*

Ajankohtaiset lausuntopyynnöt