Tulosta METSTAn kotisivut
  15.8.2013
*

METSTA uusii keväällä pidetyn toleranssikoulutuksen

METSTA järjesti viime maaliskuussa koneenpiirustuksen toleransseihin liittyvän koulutuspäivän. Koulutus-päivä päätettiin järjestää, koska monet merkittävimmistä ISO GPS-toleranssistandardeista on uusittu viime vuosina. Maaliskuun koulutuspäivä oli menestys ja uusimme sen maanantaina 16.9.2013.

Uudistetuissa ISO GPS-toleranssistandardeissa on paljon ominaisuuksia ja työkaluja, joista voi olla hyötyä tuotteen geometrian määrittelyyn tuotedokumentaatiossa. Paine uusien ominaisuuksien ja piirustusmerkintöjen käyttämiseen tai tulkitsemiseen voi tulla myös oman yrityksen ulkopuolelta. Kansainvälisessä alihankintaympäristössä toimiva yritys törmää ennemmin tai myöhemmin uusiin merkintöihin.

Koneenpiirustuksia laativien ja niitä lukevien on syytä tuntea tolerointia koskevat säännöt kalliiden virheiden ja väärinkäsitysten välttämiseksi sekä laadukkaan tuotannon varmistamiseksi.

Muista oikeat merkintätavat

Selkeästi yleisimpiä virheitä suomalaisissa koneenpiirustuksissa ovat peruselementtien väärät tai epäselvät merkinnät sekä geometristen toleranssien horjuva soveltaminen.

Sekä geometrinen toleranssi että peruselementti on osattava kohdistaa oikeanlaiseen elementtiin. Kyse voi olla rakenteellisesta elementistä tai laskennallisesta elementistä. Rakenteellinen elementti on työkappaleen sellainen osa, joka on olemassa myös fyysisessä työkappaleessa. Laskennallinen elementti ei sen sijaan ole oikeasti olemassa, vaan se saadaan selville epäsuorasti mittaamalla. Laskennallisia elementtejä ovat esim. keskiviivat ja -tasot sekä keskipisteet.

Kuvaan 1 on koottu pähkinänkuoressa muutamia olennaisia merkintätapasääntöjä. Kattavat säännöt esitetään standardeissa SFS-EN ISO 1101 (geometriset toleranssit) ja SFS-EN ISO 5459 (peruselementit).

Toleranssikehyksen viiteviiva ja peruselementin kolmio kohdistetaan täsmälleen mittaviivan kohdalle, kun halutaan viitata laskennalliseen elementtiin (esim. keskiviiva).

Toleranssikehyksen viiteviiva ja peruselementin kolmio kohdistetaan selvästi mittaviivasta erilleen, kun halutaan viitata rakenteelliseen elementtiin (esim. tasopinta, lieriöpinta).

Jos geometrisen toleranssin toleranssialue on muodoltaan lieriö tai ympyrä, se on osoitettava halkaisijamerkillä.

Kuva 1 Oikeat merkintätavat pähkinänkuoressa

Koulutusta tarjolla

Tule kuulemaan lisää toleranssistandardeista ja niiden soveltamisesta METSTAn koulutuspäivään 16.9.2013. Lisätietoa koulutuspäivästä.

Lisätietoja: Jukka-Pekka Rapinoja

*

Ohjausjärjestelmien tietoturva nousi esille Turvallisen tekniikan seminaarissa

Turvallisen tekniikan seminaari pidettiin 29.-30.5.2013 Tampereella. Tapahtuma järjestettiin nyt jo 13. kerran. Turvallisen tekniikan seminaari on vakiinnuttanut asemansa alan vuotuisena tapahtumana ja kerää joka vuosi suuren joukon asiantuntijoita kuulemaan luentoja seminaaripäivänä ja osallistumaan työpajapäivään.

Aihevalinnoissa palattiin tavallaan seminaarin alkulähteille. Kuten 13 vuotta aiemminkin, työpajapäivässä yhtenä aiheena olivat liikkuvat työkoneet. Uutta pohdittavaa riitti kuitenkin runsaasti. Kokonaan uutena avauksena työpajapäivässä käsiteltiin ergonomiaa koneensuunnittelun apuvälineenä. Seminaaripäivän uutuusaiheena oli koneautomaation tietoturva.

Esitystapana näytelmä

Perinteiset seminaaripäivät voivat joskus olla yllätyksettömiä ja samankaltaisia. Modernisointiaihetta on käsitelty aiemmissakin turvallisen tekniikan seminaareissa.  Tällä kertaa aihetta päätettiin lähestyä rohkeasti kokonaan uudella tavalla: seminaarissa esitettiin erään kuvitteellisen koneen modernisointiprojekti näytelmämuodossa.

Esitystapavalinta oli rohkea ja erästä palautetta lainaten "hatunnoston" arvoinen. Näytelmässä olivat vastakkain modernisointiprojektin tilaava asiakas ja projektin toimittaja. Sari Kojo (Wärtsilä) esitti tilaajaa ja Hannu Lindfors (Konecranes) modernisoinnin toimittajaa. Tilaajan ja toimittajan tekemisiä arvioivat panelisteina "omana itsenään" Timo Malm (VTT) ja Jarno Virtanen (STM).

Näytelmän suurimpana opetuksena oli, että kunkin osapuolen vastuut on määriteltävä tarkkaan jo sopimusvaiheessa. Lisäksi opittiin, että koneasetus antaa puitteet vaadittavalle turvallisuustasolle ja että koneturvallisuusstandardit toimivat hyvänä taustatukena myös modernisoinnissa. Näillä opeilla modernisoinnista ei tule farssia!


Kuvateksti: Modernisointinäytelmän ensi-ilta on ohi! Kuvassa esiintyjät Jarno Virtanen (vas.), Sari Kojo, Hannu Lindfors, Timo Malm sekä J-P Rapinoja.

Tietoturva koneautomaatiossa

Turvajärjestelmät suunnitellaan yleensä ottamalla huomioon satunnaiset ja tahattomat tapaukset. Tästä poiketen tietoturvaongelmien taustalla on aina tahallinen teko. Näin TTY:n tutkija ja opettaja Jari Seppälä johdatteli seminaariyleisön kokonaan uuden aihepiirin pariin.

Teollisuuslaitosten koneautomaatiojärjestelmät saattavat olla joskus tahattomastikin yhteydessä internetiin tai niihin voi päästä käsiksi muulla tavoin. Virus tai mato voi päästä tietoverkoista eristettyyn järjestelmään saastuneen USB-muistitikun välityksellä esimerkiksi valvomotietokoneiden USB-porttien kautta.

Seppäsen mukaan tietoturvaan voidaan vaikuttaa suuresti pelkästään hallinnollisilla menettelyillä, kuten työntekijöiden koulutuksella, menettelytapojen ohjeistuksella ja vastuunjaolla. Hallinnollisten menettelyjen rinnalla ovat varsinaiset teknilliset suojauskeinot.

Koneenrakentajia Seppänen ohjeisti huomioimaan tietoturvan riskin arvioinnissa. Koneenrakentajat ovat jo tottuneet arvioimaan tuotteidensa riskejä kriittisesti viranomaisvaatimuksiin ja standardeihin peilaten. Tietoturvariskit voi Seppäsen mukaan nähdä vain yhtenä lisäongelmalähteenä.

Monipuolinen pajapäivä

Työpajapäivässä oli kolme eri työryhmää, joiden aiheina olivat liikkuvat työkoneet, ergonomia ja konedirektiivin tulkinta. Konedirektiiviä tulkittiin pajapäivässä jo kolmatta kertaa. Aihe tuntuu siitä huolimatta kiinnostavan isoa joukkoa vuodesta toiseen.

Liikkuvat työkoneet -ryhmän tavoitteena oli käsitellä monipuolisesti liikkuvien työkoneiden tämänhetkisiä ongelmia ja hakea niihin ratkaisuja. Ongelmat koskevat esimerkiksi direktiivien ja standardien soveltamista ja turvallisuusratkaisuja, mutta enimmäkseen uusimman tekniikan käyttöönottoa liikkuvissa työkoneissa. Yksi tällainen tekniikanala on työkoneen toiminta-alueella olevien ihmisten turvallisuuden varmistamisen menetelmät.

Ergonomiaa koneensuunnittelijoille

Ergonomia tieteenalana sekä ergonomiastandardit tarjoavat runsaasti tietoa ihmisestä tuotteen käyttäjänä. Ergonomiastandardeja on julkaistu paljon, mutta niiden tuntemus vaikuttaa olevan heikkoa teollisuudessa.

Ergonomiastandardit linkittyvät jatkossa yhä tiiviimmin varsinaisiin koneturvallisuusstandardeihin. Ergonomia, käytettävyys ja käyttäjäkokemus ovat myös yhä tärkeämmässä roolissa tuotteiden markkinoinnissa ja imagossa.

Näistä syistä työpajapäivän kolmanneksi aiheeksi valikoitui ergonomia. Työpajassa tutustuttiin erilaisten harjoitusten ja demojen kautta ergonomiastandardeihin ja opeteltiin hakemaan tietoa niistä. Harjoituksia ja demoja vetivät alan veteraanit Jouni Lehtelä ja Tapio Siirilä.  Aiheina olivat mm. ihmisten mittatiedot, voimankäyttö koneen käytön yhteydessä, valaistusolosuhteet ja tekstikoot.

Trukkeja valmistava Rocla on palkittu useaan otteeseen onnistuneesta käytettävyydestä ja käyttäjälähtöisyydestä. Roclan teollisen muotoilun päällikkö Kero Uusitalo kertoi työpajassa Roclan menetelmistä trukkien ergonomiasuunnittelussa ja ohjasi protoilutehtävän, jossa työryhmäläiset suunnittelivat kuvitteellisen liikkuvan työkoneen ohjaamon käyttäjäkokemusta. Työpajan aikana saatiin varmasti monta oivallusta.

Lisätietoja: Jukka-Pekka Rapinoja

*

METSTA on mukana Alihankintamessuilla 24.-26.9.2013

 Alihankintamessut pidetään 24.-26.9.2013 - tavataanhan Tampereella

Syksyn varma merkki – alihankintamessut – järjestetään perinteisesti syyskuun lopussa ja tänä vuonna päivät ovat viikolla 39 tiistai – torstai, 24.- 26.9.2013.

METSTAn löydät Teknologiateollisuus ry:n osastolta A401 sekä SFS:n osastolta A815.

Varaa aika kalenteriisi ja tule tapaamaan meitä!

Tarkempaa tietoa messuosastoistamme löytyy ensi kuun tiedotteessa ja aihankintamessujen kotisivuilta: http://www.alihankinta.fi/

Lisätietoa: Hanna Järvenpää

*

Lausuntokierroksella ja loppuäänestyksessä olevat standardit

Olethan tietoinen, että osoitteesta www.metsta.fi löydät tiedot lausuntokierroksella ja loppuäänestyksessä olevista standardeista

Nettisivuiltamme löytyy ohjeet standardiehdotusten tilaamiseen, lausuntojen antamiseen sekä kommenttilomake.

Käy tarkkailemassa mitä standardeja on laadinnassa:

  • anna kommentteja ja paranna siten uusien standardien sisältöä sekä laatua
  • ennakoi työpaikallasi tulevaa, kun tiedät mitä standardeissa tullaan edellyttämään

Lausuntopyynnöt

Pääsivulta olevasta linkistä "lausuntopyynnöt" pääsee suoraan välilehdelle, josta löytyy tiedot lausuntokierroksella ja loppuäänestyksessä olevista standardiehdotuksista. Tiedot päivittyvät kerran viikossa. Tietoja standardiehdotuksista voi hakea komiteatunnuksen (esim. CEN/TC 54), aihealueen (esim. Painelaitteet) tai vapaan haun (standardin nimessä oleva sana suomeksi tai englanniksi) avulla.

METSTAn standardisoinnin aihealueet

METSTAN standardisointialueeseen kuuluu yli 100 CENin ja noin 70 ISOn teknistä komiteaa (TC). Kokonaisuuksien hahmottamiseksi sekä esimerkiksi tärkeiden lausuntopyyntöjen löytämisen helpottamiseksi tekniset komiteat on ryhmitelty standardisointialueisiin. Standardisointialueita on yhteensä 15 kappaletta. Yksi tekninen komitea voi kuulua useampaan aihealueeseen.

METSTAn aihealueet:

Lisätietoa: Hanna Järvenpää

*

Ajankohtaiset lausuntopyynnöt