Tulosta METSTAn kotisivut
  27.3.2013
*

Rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin (EPBD) liittyvä puitestandardi

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus

Rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin (EPBD) liittyvä puitestandardi
prEN 15603 Energy performance of buildings. Overarching standard EPBD

AIKA: 10.4.2013 klo 13.00
PAIKKA: Eteläranta 10, neuvottelukeskus 2. krs

Tilaisuuden järjestävät: LVI-Talotekniikkateollisuus ry, METSTA, RTT ja Ympäristöministeriö

Rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin (EPBD) liittyvien standardien uudelleen laadinta on käynnistynyt. Tarkoituksena on saada standardit valmiiksi vuoden 2015 loppuun mennessä.

Uudistusprosessin ensimmäisessä vaiheessa on laadinnassa EPBD-standardien puitestandardi
prEN 15603 Energy performance of buildings. Overarching standard EPBD.

Puitestandardi (prEN 15603) muodostaa yleisen modulaarisen rakenteen rakennusten energiatehokkuutta koskevalle standardisoinnille.

Nyt on olennaista vaikuttaa puitestandardin sisältöön, jotta se huomioi suomalaisen rakentamisen erityispiirteet ja olosuhteet. Puitestandardissa esitettävät suuntaviivat sitovat jatkovalmistelussa muiden EPBD-standardien teknistä kattavuutta ja rakennetta. Kansalliselta kannalta on lisäksi tärkeää standardien valmistelussa varmistaa, että standardien ja rakentamismääräysten yhteensovittaminen on jatkossa mahdollista.

Tilaisuudessa luonnosvaiheessa olevan standardin esittelee TkT Jarek Kurnitski.

Tilaisuuteen mahtuu 60 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Tilaisuus on maksuton.
Ilmoittautuminen tiedotustilaisuuteen seuraavasta linkistä keskiviikkoon 3.4.2013 mennessä: https://www.lyyti.fi/ilmoittaudu/EPBDpuitestandardin_tiedotustilaisuus_9400

Lisätietoja: Hanna Järvenpää

*

Uusi julkaisu: Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS-EN ISO 3834

Carl-Gustaf Lindewaldin toimittama julkaisu on laadittu yrityksille, joilla on aikomus ottaa käyttöön ISO 3834 -standardi hitsaustöiden laadunohjausta varten. Siinä neuvotaan, minkälaisista menettelyohjeista saattaisi olla hyötyä ja mitä ne voisivat sisältää.

Standardin ISO 3834 mukaisten laatuvaatimusten täyttämistä voidaan edellyttää tiettyjen hitsattujen tuotteiden, kuten paineastioiden, offshore-rakenteiden ja teräsrakenteiden valmistajilta, jos tuotestandardeissa näin vaaditaan. Niiden käyttöä saattavat vaatia myös ulkomaiset asiakkaat sekä esimerkiksi suuret kotimaiset vientiyritykset omilta alihankkijoiltaan.

Käyttämällä standardeja yritys voi saada merkittäviä hyötyjä myös siinä tapauksessa, vaikkei mikään ulkopuolinen taho sitä vaadikaan.

Julkaisua myy Teknologiainfo Teknova Oy. Lisätietoa julkaisusta ja tilaukset: http://www.teknologiainfo.net/Teknologia/Liittaminen/Hitsauksen-laadun-ja-tehokkuuden-parantaminen-hyodyntaen-standardia-SFS-EN-ISO-3834/

Standardit myy Suomen Standardisoimisliitto, SFS: http://sales.sfs.fi/

Lisätietoja: Carl-Gustaf Lindewald

*

Seminaari 27.5.2013 - The big picture and standardization of Energy Management, Energy Efficiency and Energy Savings

Seminaari tarjoaa osallistujille kokonaiskuvan energianhallinnan, energiatehokkuuden ja energiansäästöjen laskennasta. Kansainväliset standardisointiorganisaatiot ovat ottaneet aktiivisen roolin standardien laatimisessa näihin teemoihin liittyen.

Kansainvälisen standardisointikokouksen yhteydessä järjestettävässä seminaarissa on puhujia mm. Kiinasta ja Intiasta. He kertovat kansallisesta lainsäädännöstään ja sen yhteydestä standardisointiin.

Eurooppalaisista säädöksistä käydään läpi energiatehokkuusdirektiiviä (EED) sekä rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä (EPBD) sekä niiden yhteyttä eurooppalaiseen standardisointiin.

Seminaarissa esitellään tarkemmin myös energiansäästöjen laskentaan liittyviä eurooppalaisia ja kansainvälisiä standardeja sekä niiden taustoja mm. esittelemällä ODYSSEE -energiaindikaattoreita ja MURE-tietokantaa.

AIKA
Maanantai 27.5.2013, klo 12.00

PAIKKA
Helsinki, Eteläranta 10, neuvottelukeskus 2. krs, auditorio

Tilaisuuteen mahtuu 50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Seminaari on maksuton, mutta ilman ilmoitusta tapahtuvista poisjäänneistä laskutetaan 80 euron suuruinen "no show"-maksu.

Seminaari on englanninkielinen. Pidätämme oikeudet ohjelmamuutoksiin.

Alustava ohjelma

ILMOITTAUTUMINEN

20.5.2013 mennessä tästä linkistä. Tilaisuuteen mahtuu 50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Lisätietoja: Lauri Elers

*

Vaarat minimoidaan kylmälaitteiden standardeilla - Uusi painos käsikirjasta 65-1

Uusi käsikirja sisältää eurooppalaisen standardin EN 378 neljä osaa sekä standardin SFS-EN 1861. Standardi SFS-EN 1861 määrittelee kylmälaitteiden piirrosmerkkeihin sovellettavat piirustussäännöt ja putki- ja virtauskaaviot mukaan lukien lämpöpumput. Kaaviot ovat olennaisia kylmäjärjestelmän suunnittelussa, rakentamisessa, asennuksessa, teettämisessä, käytössä, kunnossapidossa ja
purkamisessa.

Standardisarjan EN 378 uusitut painokset auttavat parantamaan kylmälaitteiden turvallisuutta ja vähentämään haittoja ympäristölle. Standardin avulla on mahdollista minimoida vaarat, joita kylmälaitteet ja -aineet aiheuttavat niiden elinkaaren eri vaiheissa. Kun laite on suunniteltu standardin SFS-EN 378 mukaisesti, turvallisuus paranee valmistuksessa, kokoamisessa, asennuksessa, käytössä, huollossa,
korjauksessa ja hävittämisessä.

SFS-käsikirja 65-1:  Kylmälaitteet. Osa 1: Kylmäkoneistot ja lämpöpumput. Turvallisuus- ja     ympäristövaatimukset. 3. painos, 2013. A5-koko. 358 sivua. Hinta 114 € (+ alv 10 %)

Standardit ja käsikirjat myy Suomen Standardisoimisliitto, SFS:
Verkkokauppa: http://sales.sfs.fi , Puh. 09 1499 3353, myynti

Lisätietoja: Ville Rantanen

*

Rakennustuotedirektiivin 89/106/EY mukaisia harmonisoituja tuotestandardeja

Official Journal of the European Union on julkaissut 28.2.2013 listan rakennustuotedirektiivin 89/106/EY mukaisista harmonisoiduista tuotestandardeista.

Katso liite tästä (pdf).

Lisätietoja: Hanna Järvenpää

*

Vesikemikaalistandardeista lisää käännöksiä

Eurooppalaisia vesikemikaalistandardeja talousveden käsittelyyn on laadittu jo yli sata. Suomeksi näistä standardeista on aiemmin käännetty kaksi kemikaalistandardia ja nyt suomeksi on julkaistu kuusi standardia lisää:
 SFS-EN 889:2005  Talousveden käsittelyyn tarkoitetut kemikaalit. Rauta(II)sulfaatti 
 SFS-EN 937:2009  Talousveden käsittelyyn tarkoitetut kemikaalit. Kloori
 SFS-EN 12122:2006  Talousveden käsittelyyn tarkoitetut kemikaalit. Ammoniakin vesiliuos
 SFS-EN 12904:2005  Talousveden käsittelyyn tarkoitetut kemikaalit. Kvartsihiekka ja kvartsisora

 SFS-EN 12901:2000

 Talousveden käsittelyyn tarkoitetut tuotteet.
 Epäorgaaniset tuki- ja suodatinmateriaalit. Määritelmät

 SFS-EN 12485:2010  Talousveden käsittelyyn tarkoitetut kemikaalit.
 Kalsiumkarbonaatti, kalkkituotteet, puolipoltettu dolomiitti, magnesiumoksidi,
 kalsiummagnesiumkarbonaatti. Testimenetelmät

Aiemmin suomennetut vesikemikaalistandardit on revisioitu ja  niistä tulee uudet painokset loppukeväästä 2013

 SFS-EN 1018:2013    Talousveden käsittelyyn tarkoitetut kemikaalit. Kalsiumkarbonaatti
 SFS-EN 890:2012  Talousveden käsittelyyn tarkoitetut kemikaalit. Nestemäinen rauta(III)sulfaatti

Loppukeväällä 2013 julkaistaan suomennettuna vielä kaksi uutta revisioitua vesikemikaalistandardia:

 SFS-EN 901:2013   Talousveden käsittelyyn tarkoitetut kemikaalit. Natriumhypokloriitti
 SFS-EN 1421:2013  Talousveden käsittelyyn tarkoitetut kemikaalit - Ammoniumkloridi

Vesikemikaaleista on julkaistu vuonna 2001 kaksi koosteellista vesikemikaalikäsikirjaa: FS-Käsikirja 45-1 ja SFS-Käsikirja 45-1. Nämä käsikirjat on tarkoitus uusia syksyllä 2013.

Standardit ja käsikirjat myy Suomen Standardisoimisliitto, SFS:
Verkkokauppa: http://sales.sfs.fi , Puh. 09 1499 3353, myynti

Lisätietoja: Hanna Järvenpää

*

Uusia ja uudistettuja betoniteräs- ja raudoitestandardeja

Suomessa käytettävien betoniterästen ja raudoitteiden tekniset vaatimukset perustuvat kansallisiin standardeihin ns. SFS 1200-sarjan standardeihin.

SFS 1200-sarjassa on julkaistu seuraavat kaksi uutta standardia:

  • SFS 1270 Betoniteräkset. Hitsatut raudoitusverkot ja ansasmaiset leikkausraudoitteet Reinforcing steels. Welded fabric and lattice girders

Standardi on julkaistu kaksikielisenä suomi-englanti.

Standardin soveltamisala on seuraava:
Tässä standardissa esitetään betonirakenteiden raudoituksena käytettävien Suomessa hyväksyttyjen teknisten luokkien mukaisten tehdasmaisesti valmistettujen raudoitusverkkojen vaatimukset.

  • SFS 1272 Betoniteräkset. Sileäpintainen betoniteräs B400

Standardin soveltamisala on seuraava:
Tässä standardissa esitetään betonirakenteiden raudoituksena käytettävien standardin SFS-EN 10080 mukaisten sileiden betoniterästankojen ja -kieppien B400 vaatimukset.

Tuotteesta käytetään nimikettä betoniteräs B400 ja tapauskohtaisesti tässä
standardissa eritellään tangot ja oikaistut tuotteet.
 

SFS 1200-sarjassa on uudistettu seuraava standardi:

  • SFS 1259 Betoniteräkset. Kylmämuokattu ruostumaton betoniteräs B600KX

Olennaisimmat muutokset standardin edelliseen painokseen (v. 1994) ovat seuraavat:

    1. Standardi kattaa teräslajit: 1.4301, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4162, 1.4362 ja 1.4462. Aikaisemmassa painoksessa oli vain yksi teräslaji eli 1.4301.
    2. Teräslajille 1.4301 on määritetty yhteinen kansallinen suunnittelussa käytettävä jännitysvenymä käyrä ns. modifioitu Ramberg-Osgood-käyrä.

Ruostumattoman betoniteräslajin merkintä ”B600KX-1.4301” edelyttää Rt 0,3, Rt 0,6 ja Rt 2,5 – raja-arvojen määrittämistä, jolla varmistetaan tuotteen vaatimustenmukaisuus suhteessa suunnittelun perustana käytettävään modifioituun R-O –käyrään.

Muiden SFS 1259 mukaisten ruotumattomien betoniteräslajien käyttö puristusraudoituksena edellyttää toimittajalta saatavaa eräkohtaista jännitysvenymä-käyrää.


SFS 1200-sarjassa on julkaistu englanninkielinen käännös standardista:

  • SFS 1257 Betoniraudoitteet. Teräsbetonirakenteissa käytettävät raudoitteet

Standardit ja käsikirjat myy Suomen Standardisoimisliitto, SFS:
Verkkokauppa: http://sales.sfs.fi , Puh. 09 1499 3353, myynti

Lisätietoja: Hanna Järvenpää

*

Ajankohtaiset lausuntopyynnöt

*

Ajankohtaiset julkaisut

Luettelo viimeaikaisista uusista julkaisuista. Julkaisujen myynti: Suomen Standardisoimisliitto SFS. http://www.sfs.fi/julkaisut_ja_palvelut

Avaa luettelo (PDF).