Kantavien teräs- ja alumiinirakenteiden CE-merkintä

 

Sisäisen laadunvalvonnan käsikirja (FPC-manuaali) on toteutettu yhteistyössä Teknologateollisuuden, METSTA:n, Ramsen ja sen alihankkijan Incoservin yhteistyönä.
Työtä on ohjannut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet Teknologiateollisuus, METSTA, Teräsrakenneyhdistys, Inspecta, DEKRA ja VTT.

Käsikirja sekä sen liitteet muodostavat runkodokumentin yrityskohtaisille laadunvalvonnan kehityshankkeille ja CE-merkinnälle SFS-EN 1090-1 standardin sekä sen viitestandardien soveltamisalueilla.

Käsikirja on vapaasti käytettävissä koko Suomen yrityskentässä.

Lataa aineisto

Lataa aineistopaketti (Aineistopaketti päivitetty 3.9.2015) TÄSTÄ LINKISTÄ

(zip-tiedosto, 3 MB)