METSTA » Standardisointialueet

Standardisointialueet

METSTA hoitaa usean eri aihealueen standardisointia Suomessa. Eurooppalaisia (CEN, ECISS) ja kansainvälisiä (ISO) samaa aihetta käsitteleviä teknisiä komiteoita on koottu kansallisiksi komiteoiksi.

Voit hakea tietoa METSTAn toimialueen standardisoinnista joko ryhmiteltynä aihealueiden, CEN-, ECISS- ja ISO-komiteoiden tai kansallisten komiteoiden mukaan.

Aihealueet

METSTAn standardisointialueet on jaoteltu seuraaviin aihealueisiin: