METSTA » Standardisointialueet » Kansalliset komiteat

Kansalliset komiteat

Alla esitetään METSTAn kansalliset standardisointikomiteat sekä niiden seurantavastuulle kuuluvat eurooppalaiset ja kansainväliset tekniset komiteat (Technical Committee, TC). Kansallisten komiteoiden jäsenille tarkoitetut komiteasivut löytyvät Komiteaportaalista. Lisätietoa METSTAn kansallisiin komiteoihin osallistumisesta ja sen eduista.

Lisätietoja mainittujen CENin, ECISSin ja ISOn teknisten komiteoiden toimialueista, niiden laatimista standardeista sekä valmisteilla olevista työkohteista löytyy CENin ja ISOn www-sivuilta. 


Kansallinen komitea

CEN

ISO

Ajoneuvot muuhun kuin tieliikenteeseen

CEN/TC 354


Akustiikka ja värähtely

CEN/TC 126

CEN/TC 211

CEN/TC 231

ISO/TC 43

ISO/TC 108/SC 4

ISO/TC 108/SC 6

Alumiini

CEN/TC 132

ISO/TC 79

ISO/TC 129

ISO/TC 226

Arvojohtaminen

CEN/TC 279


Avaruus ja ilmailu

CEN/BT WG 202

CEN/CLC/TC 5

CEN/SS T02

ISO/TC 20

Betoniteräkset

ECISS/TC 104

ISO/TC 17/SC 16

EcoDesign

CEN/TC 406

CEN/CLC/JTC 10/WG 4

CEN/CLC/JTC 10/WG 5

CEN/CLC/JTC 10/WG 6

CEN/CLC/Eco-CG


Elintarvikekoneet

CEN/TC 153


Energianhallinta

CEN/CLC/JTC 14

CEN/CLC/JTC 15

CEN/CLC/JWG 2

CEN/CLC/JWG 9

CEN/SECT-ENERGY

ISO/TC 263

ISO/TC 265

ISO/TC 301

Ergonomia

CEN/CS SUBSECTOR S13

CEN/TC 122

ISO/TC 159

Hammaspyörät ja laakerit


ISO/TC 4

ISO/TC 14

ISO/TC 60

ISO/TC 123

Hissit ja liukuportaat

CEN/TC 10

ISO/TC 178

Hitsauksen laadunhallinta

CEN/TC 121

CEN/TC 121/SC 4

ISO/TC 44

ISO/TC 44/SC 10

ISO/TC 44/SC 11

Hydrauliikka ja pneumatiikka


ISO/TC 131

Jouset

CEN/TC 407

ISO/TC 227

Jätepuristimet ja pakkauskoneet

CEN/TC 146

CEN/TC 397

ISO/TC 297

ISO/TC 313

Kasvihuoneet

CEN/TC 284


Keraamit ja jauhemetallurgia

CEN/SS M11

CEN/TC 184

ISO/TC 119

ISO/TC 206

Kompressorit

CEN/TC 232

ISO/TC 118

Koneturvallisuus

CEN/TC 114

ISO/TC 199

Kuljettimet

CEN/TC 148

CEN/TC 188

ISO/TC 41

ISO/TC 101

Kuljetuspyörät ja renkaat

CEN/TC 324

ISO/TC 110/WG 1

Kumi-, muovi- ja nahkatuotteiden koneet

CEN/TC 145

ISO/TC 270

Kunnossapito ja kunnonvalvonta

CEN/TC 319

ISO/TC 108

ISO/TC 108/SC 2

ISO/TC 108/SC 5

Kupari

CEN/TC 133

ISO/TC 26

Kylmälaitteet ja lämpöpumput

CEN/TC 110

CEN/TC 113

CEN/TC 182

CEN/TC 44

CEN/TC 423

ISO/TC 86

Köysiradat

CEN/TC 242


Laivanrakennus ja kuljetuskontit

CEN/TC 280

ISO/TC 8

ISO/TC 104

Lentokenttäkalusto ja tienhoitokoneet

CEN/TC 274

CEN/TC 337

ISO/TC 20/SC 9

ISO/TC 20/SC 17

ISO/TC 195/SC 2

Lisäävä valmistus (3D –tulostus)

CEN/TC 438

ISO/TC 261

Lyijy ja tina

CEN/TC 220

CEN/TC 306


Lämpökäsittelylaitteet

CEN/TC 186

ISO/TC 244

Metallien korroosio

CEN/TC 219

CEN/TC 262

ISO/TC 156

Metallin päällystys

CEN/TC 240

CEN/TC 262

ISO/TC 107

Mikroanalyysimenetelmät


ISO/TC 202

Nanoteknologia

CEN/TC 352

ISO/TC 229

ISO/TC 281

Nesteen jatkuva virtaus

CEN/TC 92

ISO/TC 30/SC 5

Nikkeli


ISO/TC 155

Nostoapuvälineet

CEN/TC 168

ISO/TC 100

ISO/TC 105

ISO/TC 111

Nostolavat ja hyllystöt

CEN/TC 98

CEN/TC 149

CEN/TC 344

ISO/TC 214

Nosturit

CEN/TC 147

ISO/TC 96

Näyttämötekniikka

CEN/TC 433


Painelaitemateriaalit

CEN/TC 54/WG 52

CEN/TC 267

ECISS/TC 107

ECISS/TC 110

ECISS/TC 111

ISO/TC 17/SC 10

Painelaitteet

CEN/TC 54

CEN/TC 74

CEN/TC 267

CEN/TC 268

CEN/TC 269

CEN/TC 342

ISO/TC 5/SC 10

ISO/TC 5/SC 11

ISO/TC 11

ISO/TC 220

Paperi- ja painokoneet

CEN/TC 198


Pinta-analyysimenetelmät


ISO/TC 201

Pintakäsittelylaitteet

CEN/TC 271


Pintamenetelmät

CEN/TC 121/SC 5

CEN/TC 138

CEN/TC 138/WG 4

CEN/TC 138/WG 5

ISO/TC 44/SC 5

ISO/TC 135

ISO/TC 135/SC 2

Polkupyörät

CEN/TC 333

ISO/TC 149

Pumput

CEN/TC 197

ISO/TC 115

PuolustusRadiografia

CEN/TC 121/SC 5

CEN/TC 121/SC 5/WG 1

CEN/TC 138

CEN/TC 138/WG 1

ISO/TC 44/SC 5

ISO/TC 135

ISO/TC 135/SC 5

Rakennus- ja kaivoskoneet

CEN/TC 151

CEN/TC 196


ISO/TC 82

ISO/TC 127

ISO/TC 195

Rakennusautomaatio

CEN/TC 92

CEN/TC 171

CEN/TC 176

CEN/TC 247

CEN/TC 294

ISO/TC 205

ISO/TC 205/WG 3

Rakennusten energiatehokkuus (EPBD)

CEN/SS B09

CEN/TC 371


Rakennusten ilmatekniikka

CEN/SS I24

CEN/TC 156

CEN/TC 195

CEN/TC 422

ISO/TC 117

ISO/TC 142

Rakennusten lämmitysjärjestelmät

CEN/SS H07

CEN/TC 57

CEN/TC 130

CEN/TC 228

ISO/TC 116

ISO/TC 203

Rikasteet; kupari, sinkki ja lyijy


ISO/TC 183

ISO/TC 298

Robotiikka ja automaatiojärjestelmät

CEN/TC 310

ISO/TC 184

ISO/TC 299

Räjähdysvaaralliset tilat, ATEX

CEN/TC 305


Sentrifugit

CEN/TC 313


Sinkki

CEN/TC 209

ISO/TC 18

Tekninen tuotedokumentointi ja toleranssit

CEN/CS SUBSECTOR F01

CEN/CS SUBSECTOR F16

CEN/TC 290

ISO/TC 10

ISO/TC 213

Tekstiili- ja pesulakoneet

CEN/TC 214

ISO/TC 72

Teollisuusventtiilit

CEN/TC 69

CEN/TC 69/WG 1

ISO/TC 153

ISO/TC 185

Teräkset ja aineenkoetus

CEN/SS M16

CEN/SS M18

CEN/TC 322

ECISS/TC 100

ECISS/TC 101

ECISS/TC 102

ECISS/TC 103

ECISS/TC 105

ECISS/TC 106

ECISS/TC 107

ECISS/TC 108

ECISS/TC 109

ECISS/TC 110

ECISS/TC 111

ISO/TC 5

ISO/TC 5/SC 1

ISO/TC 5/SC 5

ISO/TC 17

ISO/TC 17/SC 1

ISO/TC 17/SC 3

ISO/TC 17/SC 4

ISO/TC 17/SC 7

ISO/TC 17/SC 12

ISO/TC 17/SC 17

ISO/TC 17/SC 19

ISO/TC 17/SC 20

ISO/TC 102

ISO/TC 132

ISO/TC 164

Teräs- ja alumiinirakenteet; suunnittelu ja toteutus

CEN/TC 135

CEN/TC 250/SC 3

CEN/TC 250/SC 9

ISO/TC 167

Tilajohtaminen ja konsulttipalvelut

CEN/TC 348

CEN/TC 395


Trukit

CEN/TC 150

ISO/TC 110

Työkalut, ja pientarvikkeet (kiinnittimet, työkalut ja tikkaat)

CEN/TC 93

CEN/TC 185

CEN/TC 213

CEN/TC 255

ISO/TC 1

ISO/TC 2

ISO/TC 29

ISO/TC 118/SC 3

Työstökoneet

CEN/TC 142

CEN/TC 143

ISO/TC 39

ISO/TC 39/SC 4

Ulkoistaminen


ISO/TC 259

Ultraääni

CEN/TC 121/SC 5

CEN/TC 121/SC 5/WG 2

CEN/TC 138

CEN/TC 138/WG 2

ISO/TC 44/SC 5

ISO/TC 135

ISO/TC 135/SC 3

Valimotekniikka

CEN/TC 190

CEN/TC 202

ECISS/TC 111

ISO/TC 17/SC 11

ISO/TC 25

Valurautaputket

CEN/TC 203

ISO/TC 5/SC 2

Veneet

CEN/SS T01

CEN/TC 15

ISO/TC 188

ISO/TC 188/SC 2

Vesijärjestelmät

CEN/TC 163

CEN/TC 164


Viemäröintitekniikka

CEN/TC 165

CEN/PC 426

ISO/TC 224

ISO/TC 282

Voimalaitokset, polttomoottorit ja kaasuturbiinit

CEN/CLC/TC 2

CEN/TC 270

CEN/TC 399

ISO/TC 70

ISO/TC 192

Ydinenergiateknologia ja säteilyturvallisuus

CEN/TC 430

ISO/TC 85

ISO/TC 85/SC 2

ISO/TC 85/SC 5

ISO/TC 85/SC 6