Ydinenergiateknologia ja säteilyturvallisuus (K85)

Kansallinen standardisointikomitea osallistuu ydinenergian ja siinä erityisesti säteilysuojelun (kattaen radonin), dosimetrian, ydinpolttoaineiden ja reaktoriteknologian standardisointiin. Ydinenergiaa käytetään myös lääketieteellisessä toiminnassa (diagnoosit ja sädehoito), teollisessa toiminnassa (säteilytys, mittaukset, analysointi ja rikkomaton testaus käyttäen radioaktiivisuutta), tutkimuksessa (laboratoriot ja tutkimusreaktorit) ja toiminnoissa jotka liittyvät luonnollisiin säteilylähteisiin.

Ydinenergia-komitean vastuuhenkilö on Tommi Carlson.

Tekniset komiteat:

  • ISO/TC 85 Nuclear energy
  • ISO/TC 85/SC 2 Radiological protection
  • ISO/TC 85/SC 5 Nuclear fuel technology
  • ISO/TC 85/SC 6 Reactor technology