Radiografia (K81)

Komitea seuraa ja vaikuttaa aktiivisesti radiografiseen kuvaukseen, erityisesti hitsien kuvaukseen ja hyväksymiseen liittyvien standardien tekoon.

Tiedosto: NDT-standardisoinnin tilannekatsaus

Komitean vastuuhenkilö on Mika Vartiainen.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 138 Non-destructive testing 
  • CEN/TC 138/WG 1 Ionizing radiation testing
  • ISO/TC 44/SC 5 Testing and inspection of welds
  • ISO/TC 135 Non-destructive testing
  • ISO/TC 135/SC 5 Radiation methods