Betoniteräkset (K54)

Standardisointityön painopisteitä ovat:
  • eurooppalaisten betoni- ja jänneteräs -tuotestandardien (esim. EN 10080 ja EN 10138) sisältöön vaikuttaminen
  • kansallisten SFS 1200 - sarjan betoniteräksen tuote- ja testausstandardien revisiointi ja mahdollisten uusien standardien laadinta linjassa eurooppalaisten standardien (esim. EN 10080, Eurocodet ja EN 17660) kanssa
  • kansainvälisiin ISO-testausstandardien sisältöön vaikuttaminen (esim. EN ISO 15360)
  • betoniterästen hitsaukseen liittyvät standardisointiasiat käsitellään myös tässä komiteassa.

Eurooppalaiset betoni- ja jänneteräkset tulevat olemaan CE-merkinnän alaisia tuotteita harmonisoitujen standardien (hEN) valmistuttua.

Komitean vastuuhenkilö on Hanna Järvenpää.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 459/SC 4 Concrete reinforcing and prestressing steels
  • ISO/TC 17/SC 16 Steels for the reinforcement and prestressing of concrete