Teollisuussekoittimet (K458)

Teollisuussekoittimia hyödynnetään tällä hetkellä usealla eri alalla aina kemianteollisuudesta, elintarviketeollisuuteen, lääketeollisuuteen sekä kaivos- ja paperiteollisuuteen. Teollisuussekoittimien suunnittelussa ja valmistamisessa hyödynnetään sekä uusimpia mittausmenetelmiä että numeerisia malleja.

Teollisuussekoittimien standardisoinnin päätavoitteena eurooppalaisella tasolla on luoda yhteiset standardit, jotka kattavat: 
  • Teollisuussekoittimien kanssa käytetyn termistön
  • Teollisuussekoittimien suunnittelussa ja käytössä hyödynnettävät testimenetelmät
  • Teollisuussekoittimien suunnittelun ja ympäristöasiat
  • Turvallisen käytön ja laadunvalvonnan 

Komitean vastuuhenkilö on Frans Nilsén.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 458 Industrial rotating mixing systems