Näyttämötekniikka (K433)

Komitean toimialue kattaa näyttämötekniikkaan liittyvät eurooppalaiset standardit.

Näyttämötekniikka-komitean vastuuhenkilö on Hanna Järvenpää.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 433 Entertainment Technology - Machinery, equipment, and installations