EcoDesign (K406)

Komitean standardisointi pohjautuu ERP direktiiviin (2009/125/EU Energy Related Products Directive).

Komitean tarkoituksena on laatia julkaisuja, joiden avulla voidaan ilmoittaa tuotteiden ympäristövaikutuksista. Komitean työohjelma kattaa kahden julkaisun laatimisen:

  • teknisenä spesifikaationa julkaistava: Mechanical products - Ecodesign methodology
  • teknisenä raporttina julkaistava: Mechanical products – Environmental performance –
    General frame for assessment and declaration.

Komitean vastuuhenkilö on Tommi Carlson.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 406 Project Committee - Mechanical products - Ecodesign methodology