EcoDesign (K406)

Komitean standardisointi pohjautuu ERP direktiiviin (2009/125/EU Energy Related Products Directive).

Komitean tarkoituksena on laatia julkaisuja, joiden avulla voidaan ilmoittaa tuotteiden ympäristövaikutuksista. Komitean työohjelma kattaa kahden julkaisun laatimisen:

  • teknisenä spesifikaationa julkaistava: Mechanical products - Ecodesign methodology
  • teknisenä raporttina julkaistava: Mechanical products – Environmental performance –
    General frame for assessment and declaration.

Komitean vastuuhenkilö on Tommi Carlson.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 406 Project Committee - Mechanical products - Ecodesign methodology
  • CEN/CLC/JTC 10/WG 4 Upgradability, Ability to repair, Facilitate re-use of used components
  • CEN/CLC/JTC 10/WG 5 Recyclability, recoverability, RRR index, Recycling, Use of recycled materials
  • CEN/CLC/JTC 10/WG 6 Documentation and/or marking regarding information relating to material efficiency of the product
  • CEN/CLC/Ecodesign Coordination Group (Eco-CG)