Rakennusten energiatehokkuus (K371)

Komitean tehtävänä on koordinoida rakennusten kokonaisenergiankulutuksen sekä siitä aiheutuneiden ympäristövaikutusten määrittämiseen käytettäviä standardisointia. Standardisoinnin perusta on direktiivissä 2010/31/EU Rakennusten energiankulutus direktiivi (uusi) (EPBD uusi).

Koordinointi kattaa seuraavien komiteoiden standardisoinnin:

  • CEN/TC 89 Thermal performance of buildings and building components
  • CEN/TC 156 Ventilation for buildings
  • CEN/TC 169 Light and lighting
  • CEN/TC 228 Heating systems in buildings
  • CEN/TC 247 Building Automation, Controls and Building Management

Komitea CEN/TC 371 tulee itse laatimaan 1-2 standardia, joista toinen tulee olemaan ns. "over-arching" standardi. Standardi tulee korvaamaan julkaisut

  • SFS-EN 15603 "Rakennusten energiatehokkuus. Kokonaisenergiantarve ja energialuokitusten määrittely" ja
  • CEN/TR 15615 "Selvitys rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin (EPBD) liittyvistä eurooppalaisista standardeista ja niiden liittymisestä toisiinsa".

Komitean vastuuhenkilö on Tuire Tommila.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 371 Project Committee - Energy Performance of Building project group
  • CEN/SS B09 Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)