Jätehuolto ja liikennöintialueiden kunnossapito (K337)

Kansallinen komitea osallistuu standardisointiin eurooppalaisella tasolla seuraavilla alueilla:

•    pakkauskoneiden ja -laitteiston turvallisuus. Ei koske pakkausmateriaalin
valmistusta.
•    lentokenttälaitteiden turvallisuus, toiminta ja suorituskyky koskien
matkustajien, matkatavaroiden ja rahdin käsittelyä sekä laitteistoa
lentokoneiden maakäsittelyyn ja huoltoon
•    talvikunnossapito- ja tiehuoltolaitteiston terminologia ja toiminnalliset
spesifikaatiot sekä laitteiston suorituskyvyn testaus
•    jätepuristimien turvallisuusvaatimukset

Kansainvälisellä tasolla komitean vastuualueisiin kuuluu laitteiston standardisointi jätehuoltoon, kierrätykseen ja julkiseen puhdistukseen ottaen huomioon erityisesti tekniset ja logistiset näkökulmat. Tämän lisäksi luodaan tuotteita ja toimintatapoja sekä turvallisuusvaatimuksia kiinteiden ja nestemäisten jätteiden keräämiseen, kuljetukseen, säilytykseen ja siirtoon. Komitean standardisointiala ei käsitä lietteen talteenottoa, käsittelyä ja hävittämistä eikä veden uudelleenkäyttöä.

Jätehuolto ja liikennöintialueiden kunnossapito -komitean vastuuhenkilö on Tommi Carlson.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 146 Packaging machines - Safety
  • CEN/TC 274 Aircraft ground support equipment
  • CEN/TC 337 Winter maintenance and road service area maintenance equipment
  • CEN/TC 397 Project Committee - Baling presses - Safety requirements 
  • ISO/TC 297 Waste management, recycling and road operation 
  • ISO/TC 313 Packaging machinery