Kunnossapito ja kunnonvalvonta (K319)

Komitean toimialue kattaa kunnossapidon ja kunnonvalvonnan eurooppalaiset ja kansainväliset standardit. Komitean keskeiset tehtävät ovat Suomen lausunto- ja äänestysvastausten valmistelu eurooppalaisiin ja kansainvälisiin standardiehdotuksiin, tarvittavien suomenkielisten kunnossapidon ja kunnonvalvonnan standardien valmistelu sekä toimiminen eurooppalaisiin ja kansainvälisiin työryhmiin osallistuvien suomalaisten asiantuntijoiden ohjausryhmänä.

Kunnossapito ja kunnonvalvonta -komitean vastuuhenkilö on Tommi Carlson.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 319 Maintenance
  • ISO/TC 108 Mechanical vibration, shock and condition monitoring
  • ISO/TC 108/SC 2 Measurement and evaluation of mechanical vibration and shock as applied to machines, vehicles and structures
  • ISO/TC 108/SC 5 Condition monitoring and diagnostics of machine systems