Räjähdysvaaralliset tilat, ATEX (K305)

Komitean toimialue kattaa räjähdysvaarallisissa ilmeseoksissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden (muut kuin sähkölaitteet) ja suojausjärjestelmien suunnittelua koskevan horisontaalisen perusstandardisoinnin (esim. suunnittelun perusteet, syttymisriskin arviointi, suojausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus sekä erilaiset räjähdyssuojauksen kannalta tarpeelliset suojausrakenteet ja suojausjärjestelmät) sekä aineiden syttymisominaisuuksien (syttyminen, räjähdyksen eteneminen, räjähdyksen vaikutukset jne.) testausmenetelmiä käsittelevän standardisoinnin.

ATEX-komitean vastuuhenkilö on Ville Saloranta.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 305 Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and protection