Tekninen tuotedokumentointi ja toleranssit (K290)

Tekninen tuotetiedon hallinta (TPS, technical product spesifications) on standardisointialue, johon kuuluvat tekniset tuoteasiakirjat (TPD, Technical Product Documentation) sekä geometrinen tuotemäärittely (GPS, Geometric Product Specifications). Teknisiin tuoteasiakirjoihin liittyvät mm. koneenpiirustuksen säännöt. Geometrinen tuotemäärittelyyn liittyvät mm. toleranssit ja pinnankarheus.

Tekninen tuotedokumentointi ja toleranssit -komitean vastuuhenkilö on Jukka-Pekka Rapinoja.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 290 Dimensional and geometrical product specifications and verification
  • ISO/TC 10 Technical product documentation
  • ISO/TC 213 Dimensional and geometrical product specifications and verification