Pintakäsittelylaitteet (K271)

Komitean standardisointialueeseen kuuluvat orgaanisten pinnoitteiden (maalit, lakat ja vastaavat tuotteet) pintakäsittelylaitteiden turvallisuusvaatimuksia koskevat standardit. Standardit käsittelevät mm. esikäsittely- ja pinnoituslaitoksia, pinnoituslaitteita, materiaalien syöttölaitteita ja lakkojen kuivaamisessa käytettäviä laitteita.

Komitean vastuuhenkilö on Mika Vartiainen.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 271 Surface treatment equipment - Safety