Lisäävä valmistus (3D-tulostus) (K 261)

Lisäävän valmistuksen (3D-tulostus) standardisointi kattaa seuraavat aihealueet eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla:
•    prosessit
•    termit ja määritelmät
•    prosessiketjut (laitteisto ja ohjelmisto)
•    testausmenetelmät
•    laatuparametrit
•    toimitussopimukset

Lisäävä valmistus (3D-tulostus) -komitean vastuuhenkilö on Ville Saloranta.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 438 Additive Manufacturing
  • ISO/TC 261 Additive Manufacturing
Päivitetty viimeksi 10.03.2016