Kompressorit (K232)

Komitean toimialue kattaa:
  • ilmaa ja kaikkia eri kaasuja varten tarkoitettujen kompressorien ja tyhjöpumppujen standardisoinnin (turvallisuus ja muut ominaisuudet) lukuun ottamatta jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmissä käytettäviä suljettuja moottorikompressoreja
  • paineilmatyökalujen ja -koneiden standardisoinnin (turvallisuus ja muut ominaisuudet), sekä
  • paineilman laatua ja käsittelylaitteita koskevan standardisoinnin

Kompressorit-komitean vastuuhenkilö on Ville Saloranta.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 232 Compressors - Safety
  • ISO/TC 118 Compressors, pneumatic tools and pneumatic machines