Nanoteknologia (K229)

Kansallinen standardisointikomitea osallistuu nanoteknologian eurooppalaiseen ja kansainväliseen standardisoimiseen, käsittäen nanokokoiset aineet, materiaalit, prosessit ja sovellutukset. Nanoteknologian standardisoinnin työkohteet liittyvät pääasiassa seuraaviin kokonaisuuksiin:
  • luokittelu, terminologia, nimikkeistö
  • metrologia, mittaukset ja karakterisointi (ml. kalibrointi)
  • terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvät asiat
  • nanoteknologian tuotteet ja prosessit

Nanoteknologia-komitean vastuuhenkilö on Tommi Carlson.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 352 Nanotechnology
  • ISO/TC 229 Nanotechnology
  • ISO/TC 281 Fine bubble technology