Jouset (K227)

Komitean standardisointialueeseen kuuluvat metallisten jousien standardit seuraavista aiheista:
  • terminologia ja luokittelu
  • toleranssit
  • käsittelymenetelmät (lämpö- ja pintakäsittelyt, raepuhallus jne.)
  • tarkastus ja testausmenetelmät
  • laskenta- ja suunnitteluohjeet.

Komitean vastuuhenkilö on Jukka-Pekka Rapinoja.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 407 Project Committee - Cylindrical helical springs made from round wire and bar - Calculation and design
  • ISO/TC 227 Springs