Lyijy ja tina (K220)

Komitean standardisointialueeseen kuuluvat lyijyä ja tinaa sekä niiden seoksista valmistettuja tuotteita koskevat seuraavan tyyppiset standardit:
  • materiaalispesifikaatiot
  • näytteenotto ja testaus
  • kemiallinen analysointi.

Komitean vastuuhenkilö on Mika Vartiainen.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 209 Zinc and zinc alloys
  • ISO/TC 18 Zinc and zinc alloys