Akustiikka ja värähtely (K211)

Komitean toimialue kattaa akustiikan perusstandardit, melunmittausmenetelmien perusstandardit (esim. koneet, laitteet, ajoneuvot, ampumaratamelu, ympäristömelu), rakennusakustiikan, mekaanisen värähtelyn perusstandardit sekä tärinänmittaus-menetelmien perusstandardit (esim. koneiden, laitteiden ja rakenteiden aiheuttaman tärinäpäästön tai niistä aiheutuvan tärinäaltistuksen mittaus).

Akustiikka ja värähtely -komitean vastuuhenkilö on Tommi Carlson.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 126 Building acoustics
  • CEN/TC 211 Acoustics
  • CEN/TC 231 Mechanical vibration and shock
  • ISO/TC 43 Acoustics
  • ISO/TC 108/SC 4 Human exposure to mechanical vibration and shock
  • ISO/TC 108/SC 6 Vibration and shock generating systems