Sinkki (K209)

Komitean standardisointialueeseen kuuluvat sinkkiä ja sinkkiseoksia sekä niistä valmistettuja tuotteita koskevat seuraavan tyyppiset standardit:
  • terminologia, luokittelu ja nimikkeet
  • materiaalispesifikaatiot (harkot, valssatut tuotteet, valut, primääri- ja sekundäärisinkki, kierrätysmateriaali)
  • näytteenotto ja testaus
  • kemiallinen analysointi.

Komitean vastuuhenkilö on Mika Vartiainen.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 209 Zinc and zinc alloys
  • ISO/TC 18 Zinc and zinc alloys