Avaruus ja ilmailu (K20)

Kansallinen standardisointikomitea osallistuu eurooppalaiseen ja kansainväliseen avaruus ja ilmailu -sektorin standardisointiin. Eurooppalainen standardisointi vastaa mandaatin M/496 vaatimuksiin kehittää standardeja eurooppalaisten hankkeiden edistämiseksi (jäsenvaltioiden, ESA:n ja EU:n välisten), kuten Galileo, GMES ja satelliitti-telekommunikaatio sekä maakartoitus. Kansainvälisen standardisoinnin tavoitteena on luoda puitteet lentokoneiden ja avaruusalusten kansainvälisesti yhteneväisten järjestelmien luomiseksi.

Avaruus ja ilmailu -komitean vastuuhenkilö on Tommi Carlson

Tekniset komiteat:

  • CEN/CLC/TC 5 Space
  • CEN/SS T02 Aerospace
  • ISO/TC 20 Aircraft and space vehicles