Paperi- ja painokoneet (K198)

Komitean toimialue kattaa seuraavien koneiden turvallisuutta käsittelevän standardisoinnin:
  • paperin ja kartongin valmistamisessa ja jälkikäsittelyssä käytettävät koneet, sekä
  • paperille ja vastaaville materiaaleille painamiseen tarkoitetut painokoneet mukaan lukien paperista ja kartongista pakkaustuotteita valmistavat koneet.

Komitean laatimat standardit on yhdenmukaistettu EUn konedirektiivin 2006/42/EY suhteen.

Paperi- ja painokoneet-komitean vastuuhenkilö on Jukka-Pekka Rapinoja.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 198 Printing and paper machinery - Safety