Lämpökäsittelylaitteet (K186)

Komitean standardisointialueeseen kuuluvat teollisten lämpökäsittelylaitteiden terminologiaa, turvallisuusvaatimuksia sekä energiatasapainon ja -tehokkuuden laskentamenetelmiä käsittelevät standardit.

Komitean vastuuhenkilö on Mika Vartiainen.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 186 Industrial thermoprocessing - Safety
  • ISO/TC 244 Industrial furnaces and associated thermal processing equipment