Keraamit ja jauhemetallurgia (K184)

Komitean standardisointialueeseen kuuluvat jauhemetallurgiaa ja teknisiä keraameja (monoliittiset keraamit, keraamikomposiitit ja -kuidut sekä keraamipinnoitteet) koskevat seuraavan tyyppiset standardit:
  • luokittelu
  • terminologia
  • materiaalispesifikaatiot
  • näytteenotto
  • testausmenetelmät (fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet sekä rakenne).

Komitean vastuuhenkilö on Ville Saloranta.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 184 Advanced technical ceramics
  • CEN/SS M11 Powder metallurgy
  • ISO/TC 119 Powder metallurgy
  • ISO/TC 206 Fine ceramics