Nostoapuvälineet (K168)

Komitean toimialue kattaa nostoapuvälineiden eurooppalaiset ja kansainväliset tuote- ja turvallisuusstandardit. Nostoapuvälineisiin luetaan mm. teräsköydet, teräsköysien päätteet ja teräsköysiraksit, nostokettingit ja tekstiiliraksit.

Nostoapuvälineet-komitean vastuuhenkilö on Jukka-Pekka Rapinoja.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 168 Chains, ropes, webbing, slings and accessories - Safety
  • ISO/TC 100 Chains and chain wheels for power transmission and conveyors
  • ISO/TC 105 Steel wire ropes
  • ISO/TC 111 Round steel link chains, lifting hooks and accessories