Viemäröintitekniikka (K165)

Kansallinen standardisointikomitea osallistuu eurooppalaiseen viemäröintijärjestelmien ja niiden osakokonaisuuksien standardisointiin, sekä kansainväliseen juomaveden jakelujärjestelmiin ja jätevesijärjestelmiin liittyvien palvelujen perusominaisuuksien standardisointiin. Myös tuotestandardit sellaisilta teknisiltä alueilta, joilla ei ole omaa teknistä komiteaa (kuten purkuputket, hulevesi- ja jätevesiviemäriputket, putkistot, erottimet) kuuluvat komitean toimialueeseen. Komitean tuotestandardeista noin neljännes on rakennustuotedirektiivin 89/106/EY alaisia eli CE-merkintään johtavia standardeja.

Viemäröinti-komitean vastuuhenkilö on Tuire Tommila.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 165 Wastewater engineering
  • CEN/PC 426 Project Committee - Domestic appliances used for water treatment not connected to water supply
  • ISO/TC 224 Service activities relating to drinking water supply systems and wastewater systems - Quality criteria of the service and performance indicators
  • ISO/TC 282 Water re-use
  • ISO/PC 305 Sustainable non-sewered sanitation systems