Vesijärjestelmät (K164)

Kansallinen standardisointikomitean osallistuu vesijärjestelmien sekä saniteettivarusteiden eurooppalaiseen standardisointiin. Vesijärjestelmien standardisointi kattaa asennus- ja suorituskykyvaatimukset sekä järjestelmien osakokonaisuuksille asetettavat rakenteelliset vaatimukset, mukaan lukien materiaalit ja vesikemikaalit. Saniteettivarusteiden standardisointi kattaa suoritusvaatimusten ja testimenetelmien standardisoinnin.

Vesijärjestelmät-komitean vastuuhenkilö on Tuire Tommila.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 163 Sanitary appliances
  • CEN/TC 164 Water supply