Rakennus- ja kaivoskoneet (K151)

Komitean toimialue kattaa:
  • rakennustyömailla (talonrakennus, maanrakennus, tienrakennus jne.) käytettävät koneet ja laitteet (ei kuitenkaan mm. nostureita, henkilönostolaitteita, trukkeja eikä rakennushissejä)
  • kaikenlaiset rakennusmateriaalien valmistamisessa ja työstämisessä käytettävät koneet ja laitteet
  • kaivos- ja kaivannaisteollisuudessa käytettävät koneet ja laitteet (sekä hiilikaivokset että muut kaivokset) lukuunottamatta öljyn ja kaasun etsinnässä käytettäviä koneita

Rakennus- ja kaivoskoneet -komitean vastuuhenkilö on Ville Saloranta.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 151 Construction Equipment and Building Material Machines - Safety
  • CEN/TC 196 Machines for underground mining - Safety
  • ISO/TC 82 Mining
  • ISO/TC 127 Earth-moving machinery
  • ISO/TC 195 Building construction machinery and equipment