Metsäkoneet (K15)

Komitea seuraa ja vaikuttaa mm. turvallisuus- ja testausstandardeihin koskien seuraavia koneita ja laitteita:
  • harvesterit
  • juontotraktorit
  • liikkuvat köysiratajuontolaitteet
  • kaato-kasauskoneet
  • metsäkoneiden vinssit
  • hakkurit
  • kiila- ja ruuvihalkaisijat
Maatalouskoneita käsitellään komiteassa K 144 Maatalouskoneet.

Komitean vastuuhenkilö on Ville Saloranta.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 144/WG 8 Forestry machinery
  • ISO/TC 23/SC 15 Machinery for forestry