Kuljettimet (K148)

Komitean toimialue kattaa kuljettimiin liittyvän standardisoinnin, mukaan lukien kuljetimissa käytettävät hihnat. Komitean keskeiset tehtävät ovat Suomen lausunto- ja äänestysvastausten valmistelu eurooppalaisiin ja kansainvälisiin standardiehdotuksiin sekä tarvittavien suomenkielisten standardien valmistelu.

Kuljettimet-komitean vastuuhenkilö on Ville Saloranta.

Tekniset komiteat:

  • ISO/TC 41 Pulleys and belts (including veebelts)
  • ISO/TC 101 Chains and chain wheels for power transmission and conveyors
  • CEN/TC 148 Continuous handling equipment and systems - Safety
  • CEN/TC 188 Conveyor belts