Jätepuristimet ja pakkauskoneet (K146)

Kansallinen komitea osallistuu standardisointiin eurooppalaisella tasolla seuraavilla alueilla:
  • pakkauskoneiden ja -laitteiston turvallisuus (ei koske pakkausmateriaalin valmistusta)
  • jätepuristimien turvallisuusvaatimukset. 
Kansainvälisellä tasolla komitean vastuualueisiin kuuluvat koneiden ja laitteiden standardisointi jätehuoltoon, kierrätykseen ja yleisten alueiden puhdistukseen.  Tämän lisäksi komiteassa laaditaan standardeja kattaen tuotteita, toimintatapoja sekä turvallisuusvaatimuksia kiinteiden ja nestemäisten jätteiden keräämiseen, kuljetukseen, säilytykseen sekä siirtoon. Komitean standardisointi ei kata lietteen talteenottoa, käsittelyä ja hävittämistä eikä veden uudelleenkäyttöä.

Komitean vastuuhenkilö on Tommi Carlson.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 146 Packaging machines - Safety
  • CEN/TC 397 Baling presses - Safety requirements
  • ISO/TC 297 Waste management
  • ISO/TC 313 Packaging machinery