Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus (K135)

Komitea vastaa kantavien teräs- ja alumiinirakenteiden toteutusstandardeista (SFS-EN 1090-sarja) sekä nesteitä sisältävien metallisten tankkien tuotestandardisoinnista. Komitea seuraa myös kansainvälisen ISO/TC 167 standardisointia. 

CEN/TC 135 – Standardi SFS-EN 1090-1 on rakennustuotedirektiivin (rakennustuoteasetuksen) mukainen harmonisoitu tuotestandardi (hEN) eli standardin mukaisesti toteutettuihin teräs- ja alumiinirakenteisiin voidaan kiinnittää CE-merkintä.

CEN/TC 265 – Komitealla on kolme standardikokonaisuutta; SFS-EN 12285-sarja, SFS-EN 14620-sarja ja SFS-EN 14015 standardi. Standardisarjan SFS-EN 12285 tuotteet ovat tehdasvalmisteisia ja niihin sovelletaan rakennustuoteasetusta. SFS-EN 14620-sarjan ja SFS-EN 14015 standardin tuotteet ovat työmaalla paikalla rakennettavia säiliöitä. 

Komitean vastuuhenkilö on Hanna Järvenpää.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 135 Execution of steel structures and aluminium structures
  • CEN/TC 267 Metallic tanks for the storage of liquids
  • ISO/TC 167 Steel and aluminium structures