Alumiini (K132)

Alumiinikomitean standardisointialueeseen kuuluvat alumiinia ja alumiiniseoksia sekä niistä valmistettuja tuotteita koskevat seuraavan tyyppiset standardit:
 • muokkaamattomien, muokattujen ja valettujen tuotteiden nimikkeet
 • lämpökäsittelytilojen nimikkeet
 • materiaalispesifikaatiot
 • tekniset toimitusehdot
 • mitta- ja muototoleranssit
 • alumiinia koskevat testausstandardit
 • sovellusstandardit elintarvike-, meri-, rautatie- ja autoliikennekäyttöön
 • rakentaminen (rakennustuoteasetus), painelaitteet (painelaitedirektiivi).

Komitean vastuuhenkilö on Mika Vartiainen.

Tekniset komiteat:

 • CEN/TC 132 Aluminium and aluminium alloys
 • ISO/TC 79 Light metals and their alloys
 • ISO/TC 129 Aluminium ores
 • ISO/TC 226 Materials for the production of primary aluminium