Ergonomia (K122)

Komitean toimialue kattaa ergonomisten periaatteiden ja vaatimusten standardisoinnin, joka käsittelee työjärjestelmien, tuotteiden ja työympäristöjen (mukaan lukien koneet, henkilönsuojaimet, ohjelmistot, ihmisen ja järjestelmän vuorovaikutus) suunnittelua tuotteiden tai järjestelmien käyttäjien terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin sekä työjärjestelmän tehokkuuden edistämiseksi.

Ergonomiakomitean vastuuhenkilö on Tommi Carlson.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 122 Ergonomics
  • CEN/CLC/JTC 12 Design for all
  • ISO/TC 159 Ergonomics