Ergonomia (K122)

Komitean toimialue kattaa ergonomisten periaatteiden ja vaatimusten standardisoinnin, joka käsittelee työjärjestelmien, tuotteiden ja työympäristöjen (mukaan lukien koneet, henkilönsuojaimet, ohjelmistot, ihmisen ja järjestelmän vuorovaikutus) suunnittelua tuotteiden tai järjestelmien käyttäjien terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin sekä työjärjestelmän tehokkuuden edistämiseksi.

Ergonomiakomitean vastuuhenkilö on Johannes Lehtonen.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 122 Ergonomics
  • ISO/TC 159 Ergonomics