Koneturvallisuus (K114)

Komitean toimialueeseen kuuluvat koneturvallisuuden perusteita käsittelevät horisontaaliset perusstandardit (perusterminologia, turvallisuussuuunnittelun perusteet ja riskin arviointi); koneiden suojaustekniikkaa käsittelvät standardit (esim. suojukset, turvalaitteet ja turvaetäisyydet); toiminnallista turvallisuutta käsittelevät käsittelevät standardit (esim. hätäpysäytys ja ohjausjärjestelmien turvallisuus); ilmassa kulkeutuvien ainepäästöjen päätöjen hallintaan ja mittaamiseen liittyvät liittyvät standardit sekä koneiden kulkuteitä, hygieniaa ja palontorjuntaa käsittelevät perusstandardit.

Koneturvallisuuskomitean vastuuhenkilö on Jukka-Pekka Rapinoja.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 114 Safety of Machinery
  • ISO/TC 199 Safety of Machinery