Pinta-analyysimenetelmät (K108)

Pinta-analyysimenetelmät -komitean toimialueeseen kuuluvat pinta-analyysilaitteiden spesifikaatioihin ja käyttöön, näytteen valmistukseen, datan käsittelyyn, kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen analyysiin sekä tulosten esittämiseen liittyvät standardit.

Komitean vastuuhenkilö on Ville Saloranta.

Tekniset komiteat:

  • ISO/TC 201 Surface chemical analysis