Painelaitemateriaalit (K107)

Painelaitemateriaalit-komitean toimialueeseen kuuluvat lämmittämättömien painesäiliöiden (EN 13445), metallisten teollisuusputkistojen (EN 13480) sekä vesiputki- (EN 12952) ja tulitorvikattiloiden (EN 12953) valmistuksessa sovellettavat materiaalistandardit (painelaiteteräslevyt, -putket, -takeet ja -valut).

Komitean vastuuhenkilö on Mika Vartiainen.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 54 Unfired pressure vessels
  • CEN/TC 267 Industrial piping and pipelines
  • ECISS/TC 107 Steels for pressure purposes
  • ECISS/TC 110 Steel tubes, and iron and steel fittings
  • ECISS/TC 111 Steel castings and forgings
  • ISO/TC 17/SC 10 Steels for pressure purposes