Hitsauksen laadunhallinta (K105)

Komitea seuraa ja vaikuttaa aktiivisesti hitsauksen laatuun vaikuttavien standardien valmisteluun. Tällaisia standardeja ovat:
  • hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä (ISO 15610 ... ISO 15614)
  • hitsaushenkilöstö (ISO 9606, ISO 14731 ja ISO 14732)
  • hitsiluokat (ISO 5817) ja
  • hitsauksen laatuvaatimukset (ISO 3834).

Tiedosto: Hitsausstandardisoinnin tilannekatsaus (2019-08-28)

Komitean vastuuhenkilö on Ville Saloranta.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 121 Welding
  • CEN/TC 121/SC 4 Quality management in the field of welding
  • ISO/TC 44 Welding and allied processes
  • ISO/TC 44/SC 10 Unification of requirements in the field of metal welding
  • ISO/TC 44/SC 11 Qualification requirements for welding and allied processes personnel